do góry

podlaskie

16 MAJ 2019

Ćwiczenia „TRASA NIEPODLEGŁOŚCI 2019”

Ćwiczenia ratownicze w Białymstoku
Ćwiczenia ratownicze w Białymstoku

15 maja 2019 r. w Białymstoku odbyły się ćwiczenia pod nazwą „TRASA NIEPODLEGŁOŚCI 2019”, w których uczestniczyli strażacy z Białegostoku oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Zabłudowie i Lewickich, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Policja, Przedstawiciele Miejskiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w Białymstoku oraz Przedstawiciele Budimex S. A. w Warszawie.

Tematem ćwiczeń była organizacja i prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wysokościowego, technicznego i medycznego w zdarzeniach komunikacyjnych z dużą ilością poszkodowanych.

Organizatorem ćwiczeń byli: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i Przedsiębiorstwo Budowlane BUDIMEX S.A  w Warszawie.

Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości potencjału ratowniczego powiatu białostockiego w zakresie prowadzenia działań ratowniczych w trakcie katastrof w ruchu lądowym oraz kierowania i koordynacji działań prowadzonych przez służby ratownicze oraz podmioty współdziałające w zakresie ratowania życia, zdrowia i środowiska podczas zdarzenia masowego na przykładzie zdarzenia drogowego z udziałem autobusu komunikacji miejskiej oraz  kilku samochodów osobowych na obwodnicy południowej miasta Białystok.

Założenie do ćwiczeń przedstawiało się następująco: w wyniku nagłego zatrzymania krążenia kierowcy autobusu komunikacji miejskiej na Alei Niepodległości na wysokości ul. Św. Jerzego dochodzi do zderzenia autobusu z trzema autami osobowymi. Jeden z samochodów osobowych przebijając bariery drogowe wpada do niezabezpieczonego wykopu o głębokości 6 m. Autobus wraz z pozostałymi samochodami osobowymi uczestniczącymi w zdarzeniu przewraca się na bok i pozostaje w pasie jezdni. Następnie informacja o zaistniałym zdarzeniu wpływa do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Zgłaszający nie jest w stanie doprecyzować liczby pojazdów uczestniczących w wypadku drogowym oraz podać przypuszczalnej liczby osób poszkodowanych. Dyżurny Operacyjny Powiatu dysponuje na miejsce siły i środki z poszczególnych Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych KM PSP w Białymstoku i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz powiadamia Dyspozytora Państwowego Ratownictwa Medycznego i Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. O zaistniałej sytuacji poinformowane zostaje Stanowisko Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku.

Uczestnicy ćwiczeń mieli możliwość:

- doskonalenia metodyki organizacji, prowadzenia, kierowania i koordynowania wielopłaszczyznowych działań ratowniczych z udziałem wielu współdziałających służb i podmiotów,
- sprawdzenia oraz doskonalenie możliwości systemu ratownictwa i ochrony ludności na szczeblu powiatu w zakresie ratowania życia, zdrowia, środowiska oraz usuwania innych zagrożeń w przypadku wystąpienia katastrofy w ruchu lądowym o charakterze wypadku masowego,
- doskonalenia procedur ratowniczych związanych z realizacją zadań z zakresu, ratownictwa technicznego, wysokościowego i medycznego na wypadek wystąpienia katastrof komunikacyjnych,
- sprawdzenia oraz weryfikacja planów ratowniczych w zakresie zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych oraz zabezpieczenia medycznego i socjalnego poszkodowanych podczas zdarzeń mnogich i masowych,
- oceny i weryfikacji zasobów sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń mnogich i masowych,
- doskonalenia metodyki organizacji medycznych działań ratowniczych podczas zdarzeń o charakterze mnogim i masowym,
- optymalizacji współdziałania jednostek krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z zespołami ratownictwa medycznego i innymi jednostkami ochrony zdrowia w przypadku wystąpienia katastrof z dużą ilością poszkodowanych,
- doskonalenia współdziałania członków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Białystok – 1” w trakcie prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wysokościowego, w szczególności sprawdzenie możliwości ewakuacji poszkodowanych z użyciem lin będących na wyposażeniu grupy,
- optymalizacji współdziałania jednostek krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z Policją w sytuacji wystąpienia zdarzenia drogowego z dużą ilością osób poszkodowanych,
- rozwijania możliwości prowadzenia jednoczesnej ewakuacji dużych ilości ludzi, w tym poszkodowanych ze stref zagrożenia,
- prowadzenia segregacji medycznej poszkodowanych w zdarzeniach masowych.

Ćwiczenia uwiarygodnione były pozoracją medyczną w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego - Centrum Szkół Mundurowych, użyciem wraków pojazdów oraz aurą pogodową, wyjątkowo niesprzyjającą tego dnia.

Opracowanie: bryg. Paweł Ostrowski, KM PSP w Białymstoku
Zdjęcia: bryg. Paweł Ostrowski, KM PSP w Białymstoku

wszystkie aktualności