przesuń do początku strony

podlaskie

28 STY 2018

Ćwiczenia z ratownictwa lodowego w Krynkach i Nowym Dworze (pow. sokólski)

Powiat sokólski - wspólne ćwiczenia PSP i OSP z ratownictwa lodowego

28 stycznia 2018 roku na zalewach w Krynkach oraz Bobrze Wielkiej koło Nowego Dworu przeprowadzono ćwiczenia z zakresu prowadzenia działań ratownictwa wodnego na zamarzniętych akwenach wodnych.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym przez wytypowane siły i środki KSRG powiatu sokólskiego podczas zdarzeń na obszarach zalodzonych.

W ćwiczeniach na zalewie w Krynkach udział wzięły zastępy z JRG Sokółka i OSP KSRG Krynki, natomiast na zalewie w Bobrze Wielkiej, gmina Nowy Dwór – zastępy z Posterunku JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej i OSP KSRG Nowy Dwór. Zajęcia praktyczne poprzedzono zajęciami szkoleniowymi, które przeprowadził Zastępca Komendanta Powiatowego PSP oraz Zastępca Dowódcy JRG Sokółka.

W trakcie ćwiczeń zapoznano się z rodzajem, sposobem wykorzystania oraz parametrami sprzętu ratownictwa wodnego a następnie praktycznie przećwiczono różne warianty ratowania tonących. Zadaniem ćwiczących zastępów było dotarcie do tonącego, podjęcie poszkodowanego z przerębla i ewakuacja na brzeg zalewu przy użyciu posiadanych na wyposażeniu sań lodowych, a następnie udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W dalszej kolejności przećwiczone zostało samoratowanie oraz użycie do ratowania tonących koła ratunkowego i rzutki ratowniczej.

W/w jednostki OSP KSRG zostały w 2017 roku doposażone w sanie wodno-lodowe i sprzęt ratownictwa wodnego.

Opracował: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka
Zdjęcia: st. kpt. Piotr Pawłowski, KP PSP Sokółka

28 STY 2018

Ćwiczenia z ratownictwa lodowego w Krynkach i Nowym Dworze

wszystkie aktualności