do góry

podlaskie

03 KWI 2020

Działania PSP i OSP z powiatu hajnowskiego związane z wirusem SARS-Cov-2

Działania druhów OSP z powiatu hajnowskiego wz. z koronawirusem
Działania PSP i OSP z powiatu hajnowskiego związane z wirusem SARS-Cov-2

Z uwagi na wprowadzony na terytorium kraju stan epidemii coraz więcej osób również na terenie powiatu hajnowskiego znajduje się w kwarantannie. Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce wyznaczył jednostki OSP w KSRG, które realizują działania w zakresie dostarczania niezbędnych artykułów do poszczególnych domostw. Powyższe działania druhowie OSP wykonują zabezpieczeni w środki ochrony osobistej zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP. Na chwilę obecną takie działania były podejmowane na terenie gmin Narew, Narewka i Czyże.Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce regularnie przeprowadza i monitoruje szkolenia e-learningowe, które dostępne są na stronie internetowej Komendy Głównej PSP, jak również na bieżąco  przesyła drogą elektroniczną do druhów OSP. Przedmiotowe szkolenia pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy przez strażaków ochotników jak właściwie zabezpieczyć się i postępować w przypadku działań związanych z osobami podejrzanymi bądź zakażonymi koronawirusem. W dalszym ciągu kontynuowane są działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce związane z prowadzeniem kontroli sanitarnej na granicznym przejściu kolejowym w Siemianówce. Codziennie funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Hajnówce odpowiednio zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej prowadzą pomiary temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających do kraju z Republiki Białorusi. Od 23 marca do 2 kwietnia skontrolowanych zostało 96 osób, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 36 składami pociągów towarowych oraz jednym samochodem ciężarowym ruchem tranzytowym  z Rumunii. Od początku prowadzenia działań tj. 10 marca skontrolowano łącznie 2909 osób, które wjechały 1633  samochodami oraz 81 składami pociągów towarowych.
Komendant Powiatowy PSP w Hajnówce składa wyrazy podziękowania dla wszystkich strażaków PSP oraz druhów OSP pow. hajnowskiego, jak również władzom samorządowym, służbom, inspekcjom i instytucjom współpracującym za zaangażowanie i profesjonalizm podczas realizacji działań w tym jakże trudnym czasie epidemii.

Opracowanie: mł. asp. Michał Smyk, KP PSP Hajnówka
Zdjęcia: KP PSP Hajnówka

03 KWI 2020

Działania PSP i OSP z powiatu hajnowskiego związane z wirusem SARS-Cov-2

Działania PSP i OSP z powiatu hajnowskiego związane z wirusem SARS-Cov-2

wszystkie aktualności