przesuń do początku strony

podlaskie

12 LUT 2019

Półmetek zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych

Półmetek zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych
Półmetek zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych

12 stycznia 2019 roku zebraniem w OSP Stary Kornin rozpoczęły się coroczne zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu hajnowskiego. W zebraniach, oprócz członków poszczególnych OSP, z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce przede wszystkim uczestniczy Komendant Powiatowy bryg. Piotr Koszczuk i jego zastępca mł. bryg. Grzegorz Bajko. Spotkania prowadzone są przede wszystkim w jednostkach włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jak również tych spoza systemu typu ”S” (posiadające samochód ratowniczo – gaśniczy). Podczas spotkań ze strażakami ochotnikami poruszano tematy dotyczące m.in. podsumowania funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu za rok 2018, bieżącej działalności jednostek, utrzymania sprzętu oraz pojazdów ratowniczo-gaśniczych, a także potrzeb w zakresie wyposażenia i szkolenia. W trakcie spotkań podsumowano pozyskane w 2018 środki finansowe z różnych źródeł przeznaczone na dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

  • dotacje Komendanta Głównego PSP: ,,Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego’’,
  • dotacje MSWiA: ,,Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych,
  • dotacje Ministra Sprawiedliwości z funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa,
  • dotacja z programu FLORIAN 2018 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, który dotuje zakup specjalistycznego wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ponadto przedstawiono plan szkoleń oraz wspólnych ćwiczeń, które zostały zaplanowana na 2019 r.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Bajko, KP PSP Hajnówka
Zdjęcie: KP PSP w Hajnówce, Adam Wiluk, UG Czyże

12 LUT 2019

Półmetek zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych

Półmetek zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych

wszystkie aktualności