do góry

podlaskie

12 LUT 2019

Półmetek zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych

Półmetek zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych
Półmetek zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych

12 stycznia 2019 roku zebraniem w OSP Stary Kornin rozpoczęły się coroczne zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu hajnowskiego. W zebraniach, oprócz członków poszczególnych OSP, z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce przede wszystkim uczestniczy Komendant Powiatowy bryg. Piotr Koszczuk i jego zastępca mł. bryg. Grzegorz Bajko. Spotkania prowadzone są przede wszystkim w jednostkach włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jak również tych spoza systemu typu ”S” (posiadające samochód ratowniczo – gaśniczy). Podczas spotkań ze strażakami ochotnikami poruszano tematy dotyczące m.in. podsumowania funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu za rok 2018, bieżącej działalności jednostek, utrzymania sprzętu oraz pojazdów ratowniczo-gaśniczych, a także potrzeb w zakresie wyposażenia i szkolenia. W trakcie spotkań podsumowano pozyskane w 2018 środki finansowe z różnych źródeł przeznaczone na dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

  • dotacje Komendanta Głównego PSP: ,,Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego’’,
  • dotacje MSWiA: ,,Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych,
  • dotacje Ministra Sprawiedliwości z funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa,
  • dotacja z programu FLORIAN 2018 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, który dotuje zakup specjalistycznego wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ponadto przedstawiono plan szkoleń oraz wspólnych ćwiczeń, które zostały zaplanowana na 2019 r.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Bajko, KP PSP Hajnówka
Zdjęcie: KP PSP w Hajnówce, Adam Wiluk, UG Czyże

12 LUT 2019

Półmetek zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych

Półmetek zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych

wszystkie aktualności