do góry

podlaskie

05 KWI 2020

Powiat sokólski – kontynuacja działań PSP i OSP związanych z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

 Powiat sokólski - działania COVID-19

Strażacy PSP oraz druhowie  OSP z terenu powiatu sokólskiego czynnie uczestniczą w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 wspomagając systematycznie (poza realizacją zadań ustawowych) inne służby ratownicze w ich działaniach.

W chwili obecnej współpraca strażaków z innymi służbami polega głównie na prowadzeniu kontroli sanitarnej oraz informowaniu społeczeństwa o zagrożeniach związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W dalszym ciągu kontynuowane są działania Państwowej Straży Pożarnej związane z prowadzeniem kontroli sanitarnej na granicach Rzeczypospolitej Polskiej – codziennie 8 funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce odpowiednio zabezpieczonych w środki ochrony indywidualnej prowadzi w systemie zmianowym całodobowy pomiar temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających do kraju z Republiki Białorusi na 2 przejściach granicznych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego, tj. Międzynarodowym Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy. W okresie 21 marca – 4 kwietnia 2020 roku skontrolowano ponad 6,5 tys. osób, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ponad 300 pojazdami drogowymi do przewozu osób (samochody osobowe, mikrobusy, autobusy), ponad 5 tys. samochodów ciężarowych oraz 86 składami pociągów towarowych.

Łącznie od początku działań, tj. 10 marca 2020 roku – 198 funkcjonariuszy JRG Sokółka pracujących w systemie zmianowym na Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy skontrolowało łącznie 20.428 osób, które wjechały 4.377 pojazdami drogowymi do przewozu osób, 8.752 pojazdami ciężarowymi, 5 składami pociągów osobowych oraz 130 składami pociągów towarowych.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce wyznaczył również 10 jednostek OSP KSRG na terenie powiatu, które będą dysponowane w przypadku konieczności wsparcia ośrodków pomocy społecznej w niesieniu pomocy osobom pozostającym w kwarantannie. Jednostki te są doposażane w wymagany sprzęt zabezpieczający przez samorządy gminne, tj. min. ubrania ochronne, rękawiczki nitrylowe, maseczki, gogle i okulary, środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni i sprzętu. Państwowa Straż Pożarna wspiera również w/w działania przekazując sukcesywnie pozyskiwane środki ochrony indywidualnej. Ponadto Burmistrz Sokółki przekazała na wyposażenie jednostki OSP Stara Kamionka ozonator niezbędny przy dezynfekcji sprzętu, wozu bojowego oraz pomieszczeń remizy OSP.

Jednocześnie w dalszym ciągu na bieżąco przekazuje się jednostkom ochotniczych straży pożarnych materiały edukacyjne do prowadzenia szkoleń w ramach samokształcenia kierowanego z zasad postępowania na wypadek dysponowania przez Państwową Straż Pożarną do działań ratowniczych i pomocniczych przy zagrożeniu koronawirusem. Przedmiotowe szkolenia pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy przez strażaków ochotników jak właściwie zabezpieczyć się i postępować w przypadku działań związanych z osobami podejrzanymi bądź zakażonymi koronawirusem. Komenda Powiatowa PSP w Sokółce monitoruje również sposób prowadzenia szkoleń w jednostkach OSP i wspiera merytorycznie proces kształcenia.

Natomiast druhowie OSP Dąbrowa Białostocka patrolują dodatkowo teren miasta odtwarzając za pomocą urządzeń nagłośnieniowych pojazdu ratowniczego komunikaty zachęcające mieszkańców do pozostania w domu.

Komendant Powiatowy PSP w Sokółce składa podziękowania dla wszystkich strażaków PSP oraz druhów OSP powiatu sokólskiego, jak również władzom samorządowym, służbom, inspekcjom i instytucjom współpracującym za zaangażowanie i profesjonalizm podczas realizacji działań w tym jakże trudnym czasie epidemii.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka.
Zdjęcia: KP PSP Sokółka, OSP Krynki, UM Sokółka.

05 KWI 2020

Powiat sokólski – kontynuacja działań PSP i OSP związanych z koronawirusem

wszystkie aktualności