do góry

podlaskie

03 CZE 2019

Promesa na przebudowę placu JRG w Suwałkach

Promesa na przebudowę placu JRG w Suwałkach
Promesa na przebudowę placu JRG w Suwałkach

3 czerwca 2019 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło przekazanie przez sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Jarosława Zielińskiego, promesy na przebudowę placu jednostki.

Środki finansowe umożliwią w bieżącym roku przeprowadzenie remontu placu manewrowego wraz z infrastrukturą sanitarno – deszczową w Jednostce Ratowniczo
– Gaśniczej przy ul. Mickiewicza 15 w Suwałkach.

W uroczystym apelu uczestniczył podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt, który w swym wystąpieniu podkreślił, że remont był od dawny wyczekiwany.   

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP Suwałki.
Zdjęcia: bryg. mł. bryg. Krzysztof Tomczak, KM PSP Suwałki

03 CZE 2019

Promesa na przebudowę placu JRG w Suwałkach

Promesa na przebudowę placu JRG w Suwałkach

wszystkie aktualności