przesuń do początku strony

podlaskie

12 LIP 2018

Spotkanie kierownictwa KP PSP w Grajewie z przedstawicielami władz samorządowych

Spotkanie robocze w KP PSP Grajewo
Spotkanie robocze w KP PSP Grajewo

12 lipca 2018 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami władz samorządowych powiatu w sprawie składania wniosków o dofinansowanie z dotacji celowej Funduszu Sprawiedliwości zakupów wyposażenia i urządzeń ratowniczych na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W trakcie spotkania funkcjonariusze omówili kwestie dotyczące terminów składania wniosków o dotację na realizację określonych zadań, założenia wyodrębnionego rachunku bankowego na potrzeby realizacji zadania oraz wskazania jednostek, dla których będzie zakupiony i przekazany sprzęt ratowniczy. Jako priorytet przyjęto zebranie aktualnych danych w zakresie potrzeb sprzętowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu grajewskiego i pomoc w zakresie składania wniosków.

W 2018 roku w skali kraju łączna kwota dofinansowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wyniesie 100 mln. zł. W ramach środków zakupione zostaną zestawy ratownictwa medycznego R1, automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED i zestawy ratownictwa technicznego, z wyłączeniem pojazdów.

 

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Grajewie

12 LIP 2018

Spotkanie robocze z przedstawicielami władz samorządowych w Grajewie

wszystkie aktualności