do góry

Podręczniki - wydawnictwa KG PSP

Teoria i technika wykonywania konkurencji sportu pożarniczego „Teoria i technika wykonywania konkurencji sportu pożarniczego"

Format B5, nakład 500 egz., 45 s., cena 18 zł brutto.

Książka została napisana przez Piotra Sokołowskiego i zawiera następujące rozdziały:

 • Wspinanie przy uzyciu drabiny hakowej na III piętro wspinalni
 • Pożarniczy tor przeszkód - 100 m
 • Sztafeta pożarnicza 4X100 m z przeszkodami
 • Pożarnicze ćwiczenie bojowe

Książkę można zakupić w Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA, wysyłając zamówienie pod adres Fundacji: ul. Chłodna 3, 00-891 Warszawa lub faksem pod numer 022 850 11 13. Na zamówieniu należy podać adres i NIP zamawiającego oraz zamieścić klauzulę „Upoważniam Fundację Edukacja i Technika Ratownictwa do wystawienia faktury VAT bez podpisu". Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu 022 850 11 12.
Edukacja społeczeństwa w zakresie zagrożeń chemicznych „Edukacja społeczeństwa w zakresie zagrożeń chemicznych"

Materiał szkoleniowy dla szefów obrony cywilnej powiatów i gminMateriał szkoleniowy dla szefów obrony cywilnej powiatów i gmin.

Format B5, nakład 500 egz., 94 s., cena 25 zł brutto.

Książka została napisana przez Łucje Jasińską i Ryszarda Grosseta i zawiera następujące rozdziały:

 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zasadność informowania społeczeństwa na temat zagrożeń chemicznych
  • Dyrektywa Seveso II - geneza jej powstania i zadania;
  • Polskie przepisy dotyczące poważnych awarii przemysłowych;
  • Informowanie społeczeństwa - aspekty prawne;
  • Świadomość społeczna - program APELL;
  • Opracowanie poradnika dla społeczeństwa.
 • Substancje niebezpieczne i ryzyko ich stosowania
  • Otaczające nas zagrożenia;
  • Realne źródła zagrożeń;
  • Największe awarie chemiczne;
  • Substancje niebezpieczne oraz ich stosowanie w przemyśle;
  • Wpływ substancji niebezpiecznych na zdrowie ludzkie;
  • Zasięg oddziaływania substancji niebezpiecznych;
  • Awarie chemiczne;
  • Ostrzeganie i informowanie.
 • Prognozowanie i zapobieganie na wypadek zagrożenia chemicznego
  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym oraz wewnętrznym w zakładzie;
  • Zarządzanie bezpieczeństwem osobistym (ochrona własna);
  • Co robić w razie wypadku z substancjami niebezpiecznymi?
 • Podsumowanie

Książkę można zakupić w Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA, wysyłając zamówienie pod adres Fundacji: ul. Chłodna 3, 00-891 Warszawa lub faksem pod numer 022 850 11 13. Na zamówieniu należy podać adres i NIP zamawiającego oraz zamieścić klauzulę „Upoważniam Fundację Edukacja i Technika Ratownictwa do wystawienia faktury VAT bez podpisu". Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu 022 850 11 12.

„Podstawy pedagogiki i psychologii” dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego podoficerów PSP „Podstawy pedagogiki i psychologii” dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego podoficerów PSP

Format B5, nakład 1000 egz., 176 s., cena 17 zł brutto.

Książka została napisana przez zespół pod kierunkiem Waldemara Cholerzyńskiego. Tematyka podręcznika jest zgodna z „Programem nauczania kwalifikacyjnego szeregowych i podoficerów PSP” i zawiera następujące rozdziały:

 • Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
 • Charakterystyka pożarowa materiałów budowlanych
 • Elementy konstrukcyjne budynku
 • Konstrukcje budowlane
 • Urządzenia i instalacje użytkowe
 • Warunki ochrony przeciwpożarowej dla budynków
 • Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego i zaopatrzenie wodne

Książkę można zakupić w Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa, wysyłając zamówienie pod adres: Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, ul. Chłodna 3, 00-891 Warszawa lub faksem pod numer: (0-22) 850 11 13.

Na zamówieniu należy podać adres i NIP zamawiającego oraz zamieścić klauzulę: „Upoważniam Fundację Edukacja i Technika Ratownictwa do wystawienia faktury VAT bez podpisu”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 850 11 12.

Podstawy psychologii dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego szeregowych PSP "Podstawy psychologii dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego szeregowych PSP"

Format B5, nakład 1200 egz., 83 s., cena 7,78 zł brutto

Książka została napisana przez zespół pod kierunkiem Cezarego Dobrodzieja w składzie: Piotr P. Bielicki, Marek Kicka, Aleksandra Mechowicka-Stefańczuk i Małgorzata Olbryś. Tematyka opracowania jest zgodna z „Programem nauczania kwalifikacyjnego szeregowych PSP” i zawiera następujące rozdziały:

 • Psychologia jako nauka
 • Uczenie się – podstawową techniką pracy umysłowej
 • Strażak w służbie
 • Psychologiczne aspekty akcji ratowniczej
 • Zadania psychoedukacji. Sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Zasady funkcjonowania w grupie
 • Zasady komunikacji interpersonalnej

Książkę można zakupić w Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa, wysyłając zamówienie pod adres: Fundacja i Technika Ratownictwa, ul. Chłodna 3, 00-891 Warszawa lub faksem pod numer: (0-22) 850 11 13.

Na zamówieniu należy podać adres i NIP zamawiającego oraz zamieścić klauzulę: „Upoważniam Fundację Edukacja i Technika Ratownictwa do wystawienia faktury VAT bez podpisu”.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 850 11 12.

„Taktyka działań gaśniczych” dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego szeregowych PSP „Taktyka działań gaśniczych” dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego szeregowych PSP

Format B5, nakład 1000 egz., 360 s., cena 25 zł brutto.

Książka została napisana przez Piotra P. Bielickiego. Tematyka podręcznika jest zgodna z „Programem nauczania kwalifikacyjnego szeregowych PSP” i zawiera następujące rozdziały:

 • Podstawowe pojęcia z taktyki gaśniczej
 • Organizacja pododdziałów pożarniczych
 • Gotowość bojowa
 • Rozpoznanie pożaru
 • Praca stanowisk bojowych zastępów gaśniczych
 • Dostarczanie wody na duże odległości
 • Ratownictwo podczas pożaru
 • Pożary w budynkach mieszkalnych
 • Pożary w obiektach użyteczności publicznej
 • Pożary w obiektach przemysłowych
 • Pożary w gospodarce rolnej
 • Pożary lasów i torfowisk
 • Pożary składowisk otwartych

Książkę można zakupić w Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa, wysyłając zamówienie pod adres: Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, ul. Chłodna 3, 00-891 Warszawa lub faksem pod numer: (0-22) 850 11 13.

Na zamówieniu należy podać adres i NIP zamawiającego oraz zamieścić klauzulę: „Upoważniam Fundację Edukacja i Technika Ratownictwa do wystawienia faktury VAT bez podpisu”.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 850 11 12.

„Podstawy ratownictwa medycznego” dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i innych ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego „Podstawy ratownictwa medycznego” dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i innych ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Format B5, nakład 1000 egz., 360 s., cena 25 zł brutto.

Książka została napisana przez Piotra P. Bielickiego. Tematyka podręcznika jest zgodna z „Programem nauczania kwalifikacyjnego szeregowych PSP” i zawiera następujące rozdziały:

 • Podstawowe pojęcia z taktyki gaśniczej
 • Organizacja pododdziałów pożarniczych
 • Gotowość bojowa
 • Rozpoznanie pożaru
 • Praca stanowisk bojowych zastępów gaśniczych
 • Dostarczanie wody na duże odległości
 • Ratownictwo podczas pożaru
 • Pożary w budynkach mieszkalnych
 • Pożary w obiektach użyteczności publicznej
 • Pożary w obiektach przemysłowych
 • Pożary w gospodarce rolnej
 • Pożary lasów i torfowisk
 • Pożary składowisk otwartych

Książkę można zakupić w Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa, wysyłając zamówienie pod adres: Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, ul. Chłodna 3, 00-891 Warszawa lub faksem pod numer: (0-22) 850 11 13.

Na zamówieniu należy podać adres i NIP zamawiającego oraz zamieścić klauzulę: „Upoważniam Fundację Edukacja i Technika Ratownictwa do wystawienia faktury VAT bez podpisu”.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 850 11 12.

„Fizykochemia spalania i środki gaśnicze” dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego szeregowych PSP „Fizykochemia spalania i środki gaśnicze” dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego szeregowych PSP"

Format B5, nakład 1200 egz., 55 s., cena 12 zł brutto.

Książka została napisana przez zespół pod kierunkiem Krzysztofa T. Kociołka. Tematyka podręcznika jest zgodna z „Programem nauczania kwalifikacyjnego szeregowych PSP” i zawiera następujące rozdziały:

 • Proces spalania
 • Środki gaśnicze
 • Pożar i jego rozwój


Książkę można zakupić w Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa, wysyłając zamówienie pod adres: Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, ul. Chłodna 3, 00-891 Warszawa lub faksem pod numer: (0-22) 850 11 13.

Na zamówieniu należy podać adres i NIP zamawiającego oraz zamieścić klauzulę: „Upoważniam Fundację Edukacja i Technika Ratownictwa do wystawienia faktury VAT bez podpisu”. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 850 11 12.