do góry

PolSDM

Państwowa Straż Pożarna  i organizatorzy Światowych Dni Młodzieży Apelują

Przyjaciele, jesteśmy tu, aby modlić się z Ojcem Świętym.
Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo, jednak od każdego z nas wiele zależy.
W każdym sektorze działają służby informacyjne, porządkowe i ratownicze. One udzielą Tobie pomocy. Zgłoś im każdą niepokojącą sytuację.
A teraz rozejrzyj się. Zapamiętaj, gdzie znajdują się wyjścia z twojego sektora i stanowiska służb.

W przypadku ogłoszenia ewakuacji Komendant Państwowej Straży Pożarnej apeluje:

  • Zachowaj spokój.
  • Słuchaj uważnie komunikatów.
  • Wykonuj polecenia służb.
  • Rozejrzyj się, może ktoś potrzebuje twojej pomocy. Udziel jej.

Szczególną prośbę kieruję do opiekunów grup zorganizowanych: pomóżcie służbom i swoim podopiecznym w sprawnej ewakuacji.

The State Fire Service and organizers of the World Youth Day appeal to you

Friends, we are here to pray with the Holy Father.
The organizers care about your safety but much depends on each of you.
Information services as well as public order and rescue ones have been deployed in all sectors in order to give you necessary support. Report them any unusual and alarming situation. Now, take a look around. Remember where are services located and where are the exits from your sector .

When you are given a message about the evacuation, the Chief Commandant of the State Fire Service calls you also to:

  • Keeping calm
  • Listening carefully to the messages
  • Following the instructions
  • Looking around, maybe someone needs your help – grant it.

A special request goes to the heads of organized groups: please help the services and your fellow-pilgrims with making a possible evacuation more efficient.