do góry

pomorskie

22 CZE 2020

Pomorskie. "Aktywni Błękitni"

Pomorskie. Aktywni Błękitni
Pomorskie. Aktywni Błękitni

Dobiegła końca pierwsza edycja programu edukacyjnego Wód Polskich pt. „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” 2019/2020, do którego zgłosiło się 112 szkół z trzech województw. Wzięło w nim udział 15 tys. uczniów, przeprowadzono 200 godz. zajęć. Program objęty jest patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, kuratoriów oświaty, a partnerami są Policja i Państwowa Straż Pożarna. Szkoły, które były aktywne w tym programie otrzymały dzisiaj certyfikaty „Szkoły Przyjaznej Wodzie”.

Uroczyste zakończenie odbyło się 19 czerwca 2020 roku w formie telekonferencji on-line z udziałem partnerów, patronów, nauczycieli-koordynatorów programu oraz mediów. Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celem programu jest stworzenie sieci szkół „przyjaznych wodzie - AKTYWNI BŁĘKITNI”, które we współpracy z rodzicami, nauczycielami i uczniami oraz społecznością lokalną systematycznie i planowo działają na rzecz edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy.

W telekonferencji uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku: p.o. zastępcy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Siemiętowski; p.o. rzecznika prasowego pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. kpt. Karina Stankowska i starszy inspektor Wydziału Organizacji i Nadzoru asp. Karina Bujak.

Pomorscy strażacy, jak zawsze chętnie podejmują wszelkie działania na rzecz edukacji dzieci i młodzieży. Komendy miejskie i powiatowe Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego wraz z innymi służbami w ramach programu prowadziły szkolenia z zakresu ratownictwa wodno-lodowego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dzieci wraz z opiekunami aktywnie uczestniczyły w każdym przedsięwzięciu. Pokazy i prelekcje służb ratowniczych były przeplatane quizami zorganizowanymi przez przedstawicieli PGW Wody Polskie. Omawiano kwestie związane m.in.: z zagrożeniami niskimi i wysokimi temperaturami, opadami śniegu oraz bezpieczeństwem w wodzie, na lodzie i nad wodą. Prowadzono również ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego wzywania służb ratunkowych.

Opracowanie: st. kpt. Karina Stankowska – KW PSP Gdańsk
Zdjęcie: kpt. Bartosz Bieliński – KW PSP Gdańsk

wszystkie aktualności