do góry

pomorskie

29 CZE 2020

Pomorskie. SGPR Gdańsk doskonali swoje umiejętności

 

Od 23 do 25 czerwca 2020 r. na terenie poligonu zlokalizowanego przy posterunku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Gdańsku przeprowadzono ćwiczenia doskonalące pracę ratowników Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej GDAŃSK. Ćwiczenia dotyczyły m.in. obsługi sprzętu podczas praktycznych założeń technicznych obejmujących elementy lokalizacji osób oraz wykonywania dostępu do poszkodowanych poprzez wykonanie tzw. czystego przebicia. Zajęcia umożliwiły sprawdzenie parametrów nowego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu  gdańskiej grupy. W treningu wzięło udział łącznie 46 ratowników z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk oraz 4 psy ratownicze.
Opracowanie: bryg. Maciej Sapieha – KM PSP Gdańsk
Zdjecia: bryg. Maciej Sapieha – KM PSP Gdańsk

29 CZE 2020

Pomorskie. SGPR Gdańsk doskonali swoje umiejętności

Pomorskie. SGPR Gdańsk doskonali swoje umiejętności

wszystkie aktualności