do góry

pomorskie

19 CZE 2020

Pomorskie. Uroczysta akademia w KW PSP Gdańsk

Uroczysta akademia w KW PSP Gdańsk
Uroczysta akademia w KW PSP Gdańsk

19 czerwca 2020 roku w sali im. ppłk. Józefa Tuliszkowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku odbyła się uroczysta akademia. W apelu uczestniczył pomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Socha wraz z zastępcami st. bryg. Tomaszem Siemiętowskim i st. bryg. Dariuszem Żywickim oraz funkcjonariusze i pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Podczas apelu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętego funkcjonariusza. Strażak Paweł Kozłowski, w uroczystej oprawie pocztu sztandarowego KW PSP w Gdańsku, złożył ślubowanie Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP. Należy podkreślić, że treść roty ślubowania oddaje charakter i sens służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Szczególnym punktem dzisiejszej uroczystości było wyróżnienie mieszkańca Gdańska, pana Jacka Kania, który swoją bohaterską postawą przyczynił się do uratowania rodziny z pożaru domu jednorodzinnego w Gdańsku Stogach, który miał miejsce w marcu tego roku. Pomorski komendant wojewódzki PSP st.  bryg. Piotr Socha wręczył panu Jackowi Kania podziękowania od nadbrygadiera Andrzeja Bartkowiaka, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, za bezinteresowną pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego.

Ważnym momentem uroczystości było awansowanie na wyższe stanowiska służbowe funkcjonariuszy komendy. Ponadto, na ręce Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wpłynął list gratulacyjny Komendanta Głównego PSP z dnia 28 maja 2020 roku, kierujący szczególne wyrazy uznania na ręce pani Magdaleny Kołakowskiej starszego specjalisty w Wydziale Organizacji i Nadzoru KW PSP w Gdańsku, odpowiedzialnej za realizację prac archiwalnych, za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych i duże zaangażowanie w organizację pracy archiwalnej w jednostkach organizacyjnych PSP województwa pomorskiego. W związku z powyższym Pomorski Komendant Wojewódzki przyznał pani Magdalenie Kołakowskiej nagrodę uznaniową, która została wręczona podczas akademii.

Na zakończenie Pomorski Komendant Wojewódzki PSP wręczył funkcjonariuszom nowe angaże służbowe, wynikające z postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie uposażeń strażaków PSP (Dz. U. 2020.281 ze zmianami).

Opracowanie: st. kpt. Karina Stankowska – KW PSP Gdańsk
Zdjęcia: Sławomir Nagalski – KW PSP Gdańsk

19 CZE 2020

Pomorskie. Uroczysta akademia w KW PSP Gdańsk

Pomorskie. Uroczysta akademia w KW PSP Gdańsk

wszystkie aktualności