do góry

Publikacje Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Samochody pożarnicze polskiej straży pożarnej

"Odznaczenia, odznaki, oznaki straży pożarnych w Polsce 1915–2002"

Format B5, nakład 1000 egz., 196 s., cena 36,60 zł brutto

Autorami książki są: Krzysztof Krężel i Stefan Oberleitner,

„Celem niniejszej książki jest przybliżenie szerokiemu gronu Czytelników wielkiego bogactwa, jakim jest w polskiej straży pożarnej system odznaczeń i odznak zarówno państwowych, jak i korporacyjnych” – piszą we wstępie do swojej pracy „Odznaczenia, odznaki, oznaki straży pożarnych w Polsce 1915–2002” Krzysztof Krężel i Stefan Oberleitner. Publikacja ta ukazała się po 16 latach od wydania, w dużej mierze pionierskiej, książki Mariana Kowalskiego „Strażackie odznaczenia, odznaki, wyróżnienia i medale”. W tym czasie (pamiętajmy o reformie z 1992 r.) część wyróżnień zniknęła, a przypadku wielu zmienił się wygląd i zasady nadawania; pojawiły się też nowe odznaczenia.

W książce każdemu walorowi poświęcono osobny rozdział. Można się na przykład dowiedzieć, który zakład grawerski i kiedy wytwarzał dane wyróżnienie. W zgłębianiu tajników falerystyki pożarniczej pomagają również suplementy, zawierające m.in. wykazy imienne komendantów głównych straży pożarnych i prezesów ZG Z(O)SP.

Autorzy zdają sobie sprawę, że ich książka nie wyczerpuje tematu. Trudno im zatem zarzucać, że pominęli np. odznaki i odznaczenia szkół pożarniczych przed rokiem 1950. W głównym zrębie publikacji znalazły się ilustracje czarno-białe – fakt, tyle że zaletą jest w ogóle ich obecność. Książka zawiera opis każdego wyróżnienia i, dodatkowo, dziewięć kolorowych tablic. Znalazły się w niej nawet wizerunki legitymacji poszczególnych odznaczeń, odznaczeń, które są bowiem znakiem wybitności, zasług, czy dobrze rozumianej ambicji. Mają funkcję wychowawczą i, zarazem, integracyjną, które są niezwykle ważne i dziś, a warto pamiętać, jak ważne były u zarania strażackich, polskich wyróżnień, w 1915 r.

Sprzedaż książki prowadzą: Drukarnia WAX-GRAF, ul. Ciepłownicza 8a, 35-322 Rzeszów, tel. (0-17) 850 39 90, fax 850 39 95; Centralne Muzeum Pożarnictwa, ul. Stadionowa 7a, 41-400 Mysłowice, tel. (0-32) 222 37 33.

Samochody pożarnicze polskiej straży pożarnej

"Samochody pożarnicze polskiej straży pożarnej"

Autorzy: Paweł Frątczak, Marek Pisarek

Format B5, 340 s., cena 49,90 zł brutto

Książka została napisana przez Pawła Frątczaka i Marka Pisarka, oficerów PSP, pasjonatów sprzętu pożarniczego. Przedstawia problematykę związaną ze wszystkimi rodzajami samochodów pożarniczych, które w przeszłości jak i obecnie znajdują się w wyposażeniu zawodowych i ochotniczych straży pożarnych.

W książce znaleźć można dawne i aktualne przepisy oraz normy dotyczące nazewnictwa, oznaczania i normatywów wyposażenia jednostek w pojazdy pożarnicze. Czytelnik może prześledzić ewolucję konstrukcji, wyposażenia i zastosowania samochodów pożarniczych do różnego rodzaju akcji ratowniczo-gaśniczych.

Książkę można zakupić w:

  • Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa, wysyłając zamówienie pod adres: Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, ul. Chłodna 3, 00-891 Warszawa lub faksem pod numer: (0-22) 850 11 13 Cena: 49,90 zł + koszt wysyłki;
  • Wydawnictwie ELAMED, wysyłając zamówienie pod adres: Wydawnictwo ELAMED 40-203 Katowice, al. Roździeńskiego 188 oraz telefonicznie dzwoniąc pod numery: (0 32) 788 52 58, 788 51 67, 788 51 33, 788 51 07; faxem (0 32) 788 51 68 lub wysyłając e-mail pod adres: wakcji@elamed.com.pl Cena: 49,90 zł + koszt wysyłki za pobraniem 9,90 zł.

Na zamówieniu należy podać adres i NIP zamawiającego oraz zamieścić klauzulę: „Upoważniam Fundację Edukacja i Technika Ratownictwa (lub Wydawnictwo ELAMED) do wystawienia faktury VAT bez podpisu”.