do góry

śląskie

11 LUT 2019

KM PSP w Dąbrowie Górniczej – pokazy z ratownictwa lodowego w ramach akcji „BEZPIECZNE FERIE 2019”.

KM PSP w Dąbrowie Górniczej – pokazy z ratownictwa lodowego w ramach akcji „BEZPIECZNE FERIE 2019”.
KM PSP w Dąbrowie Górniczej – pokazy z ratownictwa lodowego w ramach akcji „BEZPIECZNE FERIE 2019”.

W dniach od 4 do 6 stycznia 2019 roku, Komenda Miejska PSP w Dąbrowie Górniczej czynnie włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne ferie 2019”, która skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a także do organizatorów zimowego wypoczynku. Strażacy zorganizowali ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego na terenie zbiornika wodnego „Pogoria III”, podczas których uczestnicy mieli okazję zobaczyć pokazową akcję ratowniczą. W trakcie tego pokazu mówiono o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas zabaw na świeżym powietrzu, a w szczególności niebezpieczeństw jakie niesie za sobą przebywanie na lodzie. Przedstawione zostały zasady postępowania podczas załamania się lodu pod nami lub innymi osobami, a także omówiono zasady udzielania pierwszej pomocy wyziębionym osobom wydobytym z lodowatej wody. Pokazy zostały zrealizowane bezpośrednio przed okresem ferii zimowych, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych dzieci. W pokazach uczestniczyło ok. 150 uczniów z Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków oraz klasy mundurowe z III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej. Ponadto strażacy z KM PSP w Dąbrowie Górniczej udali się z wizytą do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych, gdzie przeprowadzili pogadankę na w/w temat. W pogadance uczestniczyło ok. 100 uczniów.

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP w Dąbrowie Górniczej

11 LUT 2019

KM PSP w Dąbrowie Górniczej – pokazy z ratownictwa lodowego w ramach akcji „BEZPIECZNE FERIE 2019”.

wszystkie aktualności