do góry

śląskie

04 STY 2019

Karty rabatowe dla druhów OSP

Karty rabatowe dla druhów OSP
Karty rabatowe dla druhów OSP

Komendanci powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego przekazali przedstawicielom 378 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,  funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, karty uprawniające do rabatu na paliwa kupowane w całej sieci stacji Orlen i Bliska.

Przekazanie kart paliwowych było możliwe dzięki umowie zawartej 19 grudnia 2018 roku, pomiędzy Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim, a PKN ORLEN, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Daniela Obajtka. Regulamin programu zakłada korzystanie z kart przez członków jednostek OSP włączonych do KSRG, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Program wszedł w życie 1 stycznia 2019 roku.

opracowanie: KW PSP w Katowicach
zdjęcia: KM PSP w Bielsku-Białej, KM PSP w Gliwicach, KP PSP w Wodzisławiu Śląskim, KP PSP w Żywcu

11 STY 2019

Karty rabatowe dla druhów OSP

wszystkie aktualności