przesuń do początku strony

świętokrzyskie

07 GRU 2017

Akcja „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO … PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY” w Busku-Zdroju

Akcja „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO … PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY” w Busku-Zdroju
Akcja „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO … PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY” w Busku-Zdroju

29 listopada 2017 roku w Zespole Placówek Oświatowych tj. Samorządowym Gimnazjum Nr 1 i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju zostały przeprowadzone ćwiczenia doskonalące prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na obiekcie oraz praktyczne ćwiczenia w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. Scenariusz przeprowadzonych ćwiczeń oraz ewakuacji przewidywał silne zadymienie na drugim piętrze budynku szkoły. Dyrektor placówki po wystąpieniu zagrożenia zarządził pilną ewakuację dzieci, młodzieży oraz osób postronnych przebywających w szkole, po czym niezwłocznie powiadomił jednostki ochrony przeciwpożarowej w Busku-Zdroju. Wszystkie osoby opuściły obiekt w wyznaczone miejsca ewakuacyjne, gdzie po przeliczeniu stanu osobowego klas dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych przekazał informacje o sytuacji pożarowej i stanie osobowym przybyłemu na miejsce zdarzenia dowódcy zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Buska-Zdroju. Strażacy wykonali rozwinięcie linii gaśniczej klatką schodową oraz został sprawiony podnośnik SH-23. Ratownicy wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych dokonali rozpoznania sytuacji pożarowej po czym przystąpili do działań ratowniczo-gaśniczych. Ćwiczenia zostały połączone z akcją informacyjno-edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny” objętej honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka. Podsumowaniem ćwiczeń oraz próbnej ewakuacji była prelekcja przeprowadzona przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na temat warunków bezpiecznej ewakuacji oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego.   

Opracował: kpt. Jarosław Baran
Zdjęcia: KP PSP Busko-Zdrój

07 GRU 2017

Akcja „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO … PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY” w Busku-Zdroju

wszystkie aktualności