do góry

świętokrzyskie

12 CZE 2019

Bezpieczeństwo w budynkach mieszkalnych - spotkanie pińczowskich strażaków z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej

Bezpieczeństwo w budynkach mieszkalnych - spotkanie pińczowskich strażaków z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie.
Pińczowscy strażacy przypominają o bezpieczeństwie w budynkach mieszkalnych

6 i 7 czerwca 2019 roku w ramach spotkań dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa odbyła się prelekcja poświęcona zagrożeniom w budynkach mieszkalnych. Na zaproszenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni udział wzięli funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie.

Głównym elementem spotkania było przedstawienie zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach i budynkach jednorodzinnych. Pińczowscy strażacy uczulili zgromadzonych, jak postępować w przypadku wystąpienia pożaru poruszając między innymi aspekt ewakuacji osób z budynku, prawidłowego powiadomienia służb ratowniczych oraz udzielenia pomocy innym w sposób nie powodujący zagrożenia dla udzielającego pomocy.

W nawiązaniu do zdarzeń, jakie występują w tego typu obiektach, poinstruowano uczestników spotkania jakimi środkami gasić płonący olej, jak również zwrócono uwagę na problem utrudnionego dojazdu do budynków wielorodzinnych ze względu na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. W trakcie dyskusji  słuchaczom przedstawiono także zagrożenia związane z sezonem grzewczym, między innymi zagrożenie tlenkiem węgla. Strażacy zaprezentowali także czujkę tlenku węgla oraz wyjaśnili, jak poprawnie ją zainstalować.

W spotkaniach udział wzięło około 400 członków Spółdzielni  Mieszkaniowej w Pińczowie zamieszkałych na Osiedlach: Grodzisko, Podgórze i Nowy Świat.   

Opracowanie: kpt. Mateusz Tarka, KP PSP Pińczów
Zdjęcia: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie 

11 CZE 2019

Bezpieczeństwo w budynkach mieszkalnych - spotkanie pińczowskich strażaków z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie

wszystkie aktualności