do góry

świętokrzyskie

19 LIS 2019

Bezpieczne pierwszaki we włoszczowskim Domu Kultury

Bezpieczne pierwszaki we włoszczowskim Domu Kultury.
Bezpieczne pierwszaki we włoszczowskim Domu Kultury

14 listopada 2019 roku w sali kinowo- widowiskowej Domu Kultury we Włoszczowie odbyło się spotkanie w ramach akcji „Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły”, w którym udział wzięło ponad 200 dzieci z siedmiu szkół podstawowych.

W spotkaniu z tegorocznymi "pierwszakami" wzięli również udział strażacy z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP we Włoszczowie. Strażacy zaprezentowali sprzęt ratowniczy, najczęściej używany podczas prowadzonych działań, a także umundurowanie i specjalistyczne wyposażenie osobiste zabezpieczające strażaka przed skutkami różnego rodzaju zagrożeń. Pierwszaki z zainteresowaniem oglądały sprzęt i słuchały informacji na jego temat. W trakcie pogadanki poruszono też kwestie bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania się zarówno w szkole, jak i w domu. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo korzystania z urządzeń elektrycznych, którymi dzieci w wieku szkolnym zaczynają się już posługiwać. Rozmawiano o najistotniejszych aspektach zachowania się na wypadek pożaru. "Bezpieczne pierwszaki" dostały również pracę domową: mają sprawdzić, czy ich mieszkanie/ dom jest chronione przez czujnik tlenku węgla.

Tego typu akcje edukacyjne prowadzone przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne są odpowiedzią na potrzebę edukacji najmłodszych w zakresie kształtowania bezpiecznych nawyków oraz sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Szymański
Zdjęcia: archiwum KP PSP Włoszczowa

19 LIS 2019

Bezpieczne pierwszaki we włoszczowskim Domu Kultury

wszystkie aktualności