do góry

świętokrzyskie

11 STY 2019

Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa lodowego w KP PSP Pińczów

Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa lodowego w Pińczowie

W pierwszych dniach stycznia 2019 roku Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie zorganizowała ćwiczenia praktyczne z zakresu ratownictwa lodowego na terenie zalewu wodnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie. Wspomniane ćwiczenia są stałym elementem doskonalenia zawodowego strażaków PSP, jak również stwarzają okazję by tą dziedzinę ratownictwa przećwiczyć z druhami ochotniczych straży pożarnych, którzy dysponują sprzętem dedykowanym do działań na lodzie.
Utrzymujące się od kilku dni niskie temperatury powietrza pozwoliły na przeprowadzanie manewrów w warunkach odzwierciedlających realne działania. W trakcie prowadzonych ćwiczeń omówiono oraz zrealizowano następujące zagadnienia:

  • charakterystyka oraz zagrożenia podczas działań na akwenie zalodzonym,
  • sprzęt stosowany podczas działań ratownictwa wodno- lodowego,
  • taktyka działań ratowniczych podczas zdarzeń na akwenach zalodzonych,
  • możliwości wykorzystania sprzętu alternatywnego w ratownictwie lodowym,
  • kwalifikowana pierwsza pomoc w hipotermii oraz podtopieniach.

Głównym elementem ćwiczeń było wykonanie serii pozorowanych akcji ratowniczych związanych z dotarciem do osób zagrożonych na terenie akwenu pokrytego lodem oraz ich ewakuacja w bezpieczne miejsce.
W trakcie trzydniowych ćwiczeń realizowano również elementy prewencji społecznej polegające na uświadamianiu osobom przebywającym nad zalewem wodnym zagrożeń, jakie mogą wystąpić na akwenach zalodzonych.

Opracowanie: kpt. Mateusz Tarka, KP PSP Pińczów
Zdjęcia: archiwum KP PSP Pińczów

11 STY 2019

Ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa lodowego w KP PSP Pińczów

wszystkie aktualności