do góry

świętokrzyskie

15 MAR 2019

Ćwiczenia grupy ratownictwa wodno-nurkowego „Świętokrzyskie” – Sandomierz z sonarem

Ćwiczenia grupy ratownictwa wodno-nurkowego „Świętokrzyskie” – Sandomierz z sonarem

13 marca 2019 roku strażacy z JRG KP PSP w Sandomierzu wchodzący w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno- Nurkowego „Świętokrzyskie” – Sandomierz przeprowadzili ćwiczenia na terenie jeziora Tarnobrzeskiego w miejscowości Machów. Podczas ćwiczeń strażacy doskonalili techniki pracy z sonarem.  Przy pomocy sonaru strażacy penetrowali dno jeziora i namierzali rozlokowane przeszkody, które następnie opisywali nurkowie podczas zwiadu podwodnego. Z wykorzystaniem sonaru nurkowie doskonalili metody poszukiwania osób lub przedmiotów, które mogą znajdować się pod powierzchnia wody.

Opracowanie: kpt. Łukasz Zięba
Zdjęcia: archiwum KP PSP Sandomierz

15 MAR 2019

Ćwiczenia grupy ratownictwa wodno-nurkowego „Świętokrzyskie” – Sandomierz z sonarem

wszystkie aktualności