do góry

świętokrzyskie

12 CZE 2019

Ćwiczenia na obiekcie sakralnym w Czarnocinie – powiat kazimierski

Ćwiczenia na obiekcie sakralnym w Czarnocinie – powiat kazimierski
Ćwiczenia na obiekcie sakralnym w Czarnocinie – powiat kazimierski

W dniach 21, 31, maja oraz 4 czerwca 2019 roku Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza PSP w Kazimierzy Wielkiej oraz jednostka OSP Sokolina z ksrg, zgodnie z planem doskonalenia zawodowego uczestniczyły w ćwiczeniach taktyczno- bojowych na obiekcie Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie.

Pierwszy etap ćwiczeń pozwolił strażakom ze wszystkich zmian służbowych oraz druhom ochotnikom zapoznać się charakterystyką kościoła, zagrożeniami jakie mogą w nim wystąpić oraz ilością zabezpieczeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie. Praktyczna część ćwiczeń (rozwinięcie bojowe), które zostało przeprowadzone 31 maja br. pozwoliło ratownikom w pełni sprawdzić procedury i metody postępowania podczas działań ratowniczo- gaśniczych na tego typu obiektach, doskonalić elementy dowodzenia oraz umiejętność organizacji łączności. Strażacy sprawdzili również możliwość podjazdu dla samochodów gaśniczych i specjalnych, rozstawienie podnośnika oraz dokonali rozpoznania zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych.

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Jach, JRG PSP Kazimierza Wielka
Zdjęcia: Archiwum JRG Kazimierza Wielka

12 CZE 2019

Ćwiczenia na obiekcie sakralnym w Czarnocinie – powiat kazimierski

wszystkie aktualności