do góry

świętokrzyskie

15 KWI 2019

Ćwiczenia odwodów operacyjnych pk. „LASY 2019” – Nadleśnictwo Łagów

"Lasy 2019"
Ćwiczenia "Lasy 2019"

Realizując polecenie Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego - 10 kwietnia 2019 roku na terenie powiatu kieleckiego odbyły się niezapowiedziane ćwiczenia odwodów operacyjnych województwa świętokrzyskiego pk. „LASY 2019” przy współudziale Lasów Państwowych. Celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków z terenu województwa świętokrzyskiego do działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów lasów ze szczególnym uwzględnieniem dostarczania wody na duże odległości.

Manewry miały charakter niezapowiedziany, a za ich organizację, przeprowadzenie oraz ocenę odpowiadali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach. W ramach ćwiczeń zbudowano magistralę wodną o długości 900 m, która zasiliła 12 linii gaśniczych.

W manewrach udział wzięły wybrane siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów: kieleckiego, kazimierskiego, jędrzejowskiego i pińczowskiego  (95 strażaków – 26 pojazdów pożarniczych).

Podczas ćwiczeń został zadysponowany również samolot gaśniczy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, który dokonał zrzutu wody.

Ćwiczenia zakończyły się w godzinach wieczornych podsumowaniem, którego dokonał zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Sabat.

Opracowanie: kpt. Kamil Ciepielewski, KW PSP Kielce
Zdjęcia: mł. asp. Paweł Dulewicz, KW PSP Kielce

15 KWI 2019

Ćwiczenia odwodów operacyjnych pk. „LASY 2019” – Nadleśnictwo Łagów

Ćwiczenia odwodów operacyjnych pk. „LASY 2019” – Nadleśnictwo Łagów

 

wszystkie aktualności