do góry

świętokrzyskie

12 CZE 2019

Ćwiczenia odwodów operacyjnych pk. „WODA 2019” – powiat skarżyski

 „WODA 2019” – powiat skarżyski

4 czerwca 2019 roku w miejscowości Bliżyn, pow. skarżyski zostały przeprowadzone ćwiczenia ratownicze odwodów operacyjnych pk. „WODA 2019”. Manewry te zakończyły cykl niezapowiedzianych ćwiczeń realizowanych na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W/w ćwiczenia zostały zorganizowane, przeprowadzone oraz ocenione przez funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Celem ćwiczeń było sprawdzenie stanu przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań związanych ze zwalczaniem skutków wystąpienia powodzi oraz przeciwdziałania zagrożeniu powodziowemu.

W trakcie manewrów przećwiczono epizody dotyczące:

  • ewakuacji osób z terenów trudnodostępnych za pomocą łodzi,
  • wypompowywania wody z zalanych terenów z wykorzystaniem pompy dużej wydajności oraz pomp szlamowych,
  • podwyższania korony wału przy użyciu rękawów przeciwpowodziowych i worków z piaskiem,
  • zabezpieczania i uszczelniania przebić hydraulicznych.

W ćwiczeniach wzięły udział wybrane siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów: skarżyskiego, koneckiego, starachowickiego i włoszczowskiego (88 strażaków – 23 pojazdy pożarnicze).

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem, którego dokonał st. kpt. Michał Pająk - zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Kielcach, bryg. Andrzej Pyzik - z-ca komendanta powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej oraz przedstawiciel Urzędu Gminy w Bliżynie.

Opracowanie: kpt. Kamil Ciepielewski, KW PSP Kielce
Zdjęcia: st. ogn. Piotr Tokarz, KW PSP Kielce

12 CZE 2019

Ćwiczenia odwodów operacyjnych pk. „WODA 2019” – powiat skarżyski

 

 

wszystkie aktualności