do góry

świętokrzyskie

26 MAR 2020

Działania realizowane przez straż pożarną w związku z koronawirusem na terenie pow. jędrzejowskiego

Działania realizowane przez straż pożarną w związku z koronawirusem na terenie pow. jędrzejowskiego

Strażacy z terenu powiatu jędrzejowskiego czynnie uczestniczą w działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagłowicach wyszła ze szlachetną inicjatywą w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie na maseczki ochronne.
Druhowie pozyskali materiał oraz skutecznie zachęcili mieszkańców gminy Nagłowice do pomocy w przygotowaniu i uszyciu maseczek ochronnych dla pracowników szpitali, służb medycznych i mundurowych oraz najbardziej potrzebujących. Ponadto dwie kolejne jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP Sędziszów oraz OSP Małogoszcz) w dniu 23 marca br. brały udział w zabezpieczeniu i pomocy przy przeniesieniu miejsca zbiorowej kwarantanny z miejscowości Krzelów do miejscowości Bocheniec. Łącznie zostało przewiezionych 8 osób zgodnie z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa osób będących w kwarantannie.

24 marca 2020 roku stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, które zapadły podczas posiedzenia powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, zadysponowało zastęp z jednostki OSP Prząsław do dostarczenia pakietów żywnościowych dla osób objętych kwarantanną. Strażacy pobrali żywność z wyznaczonej przez starostę jędrzejowskiego  placówki i dostarczyli ją pod wskazane adresy. Jednostka OSP Prząsław jest jedną z 9 wytypowanych jednostek OSP z terenu powiatu jędrzejowskiego do dostarczania pakietów żywnościowych w ramach działań związanych z koronawirusem. 
Przed rozpoczęciem akcji strażacy z ww. jednostki OSP  zapoznali się z materiałami szkoleniowymi dla jednostek OSP w zakresie postępowania w działaniach związanych z koronawirusem tj.: filmem instruktażowym, który ilustruje przykładowy sposób postępowania druhów przy dostarczaniu pakietu oraz wytycznymi dla druhów OSP podczas działań ratowniczych i pomocniczych związanych z koronawirusem.
Zabezpieczenie strażaków w postaci środków ochrony indywidualnej (gogle, maseczki z filtrem FFP2, rękawiczki lateksowe) oraz środki do dezynfekcji rąk zostały przekazane ww. jednostce OSP przez Komendę Powiatową PSP w Jędrzejowie.

Opracowanie: mł. kpt. Karol Błaszczyk
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

26 MAR 2020

Działania realizowane przez straż pożarną w związku z koronawirusem na terenie pow. jędrzejowskiego

wszystkie aktualności