do góry

świętokrzyskie

07 KWI 2020

Działania świętokrzyskich strażaków w związku z epidemią koronawirusa

Działania świętokrzyskich strażaków w związku z epidemią koronawirusa
Działania świętokrzyskich strażaków w związku z epidemią koronawirusa

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, świętokrzyscy strażacy czynnie uczestniczą w działaniach wspierających walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Na terenie 8 powiatów tj.: kieleckiego, koneckiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, starachowickiego oraz staszowskiego utworzono przy szpitalach 10 polowych izb przyjęć na bazie namiotów Państwowej Straży Pożarnej. Miejsca te w ciągu doby zabezpiecza łącznie 20 strażaków.

Dotychczas jednostki ochrony przeciwpożarowej brały udział w 153 innych zdarzeniach związanych z koronawirusem, w których strażacy przede wszystkim:

  • dostarczali leki i żywność do osób objętych kwarantanną – łącznie 84 interwencje,
  • informowali społeczeństwo poprzez nadawanie komunikatów dotyczących m.in.: uregulowań prawnych i zachowania podstawowych zasad higieny – łącznie 56 razy.

W powyższych działaniach udział wzięło 474 strażaków województwa świętokrzyskiego.

Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie druhów ochotniczych straży pożarnych, którzy w związku z występującym zagrożeniem niosą bieżącą pomoc mieszkańcom woj. świętokrzyskiego. W ramach prowadzonych działań ściśle współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego oraz placówkami opieki społecznej. Priorytetem oczywiście jest bezpieczeństwo strażaków – dlatego jednostkom OSP wytypowanym do realizacji tego typu działań przekazano niezbędne środki ochrony indywidualnej. Druhowie zostali także przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny prowadzonych działań.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Kielce 1” przygotowała ponad 1000 litrów środka do dezynfekcji rąk i powierzchni wg receptury rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Preparat przekazano do jednostek ratowniczo - gaśniczych oraz ochotniczych straży pożarnych realizujących działania związane z koronawirusem.

Państwowa Straż Pożarna wspiera także służbę zdrowia w zakresie niezbędnego sprzętu medycznego. W dniu 27 marca br. Świętokrzyski Komendant  Wojewódzki PSP w Kielcach – bryg. Krzysztof Ciosek przekazał do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach osiem sztuk respiratorów, które posłużą ratowaniu życia osób chorych na COVID-19.

Opracowanie: kpt. Kamil Ciepielewski
Zdjęcia: Archiwum KW PSP w Kielcach

07 KWI 2020

Działania świętokrzyskich strażaków w związku z epidemią koronawirusa

wszystkie aktualności