do góry

świętokrzyskie

19 LIS 2019

Jubileusz 90-lecia istnienia OSP w Złotej i uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Przekazanie samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Złota, powiat sandomierski

8 listopada 2019 roku w miejscowości Złota w gm. Samborzec, powiat sandomierski podczas obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej odbyła się uroczystość przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego RENAULT dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Wojewodzie Świętokrzyskiemu Pani Agacie Wojtyszek przez dowódcę uroczystości. Następnie podczas odegrania hymnu państwowego podniesiono flagę państwową na maszt.

Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA RT 3/16 dokonano ze środków przekazanych przez:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
  • Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
  • Powiat Sandomierz,
  • Gminę Samborzec.

Aktu przekazania samochodu dokonała Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek.

W uroczystości udział wzięli również: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pani Anna Krupka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Kryj, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Kwitek, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pan Marek Jońca, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Ciosek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu st. kpt. Piotr Krytusa, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Mirosław Pawlak, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Pan Grzegorz Socha, Wicestarosta Powiatu Sandomierskiego Pan Wojciech Dzieciuch wraz z radnymi powiatu sandomierskiego, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku  OSP RP w Sandomierzu dh. Waldemara Maruszczak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Sandomierzu dh. Mirosława Kwapiński, Wójt Gminy Samborzec Pan Witold Surowiec wraz ze swoim zastępcą Panią Ewą Drzazgą,

Na terenie powiatu sandomierskiego zakupiono w 2019 roku cztery samochody ratowniczo- gaśnicze dla jednostek: OSP Krobielice, OSP Obrazów, OSP Gałkowice, OSP Złota. Przekazane pojazdy ratowniczo gaśnicze zastąpiły wysłużone kilkudziesięcioletnie samochody będące dotychczas na wyposażeniu ww. jednostek OSP.

Opracował: mł. bryg. Tomasz Chmielewski, KP PSP Sandomierz
Zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Chmielewski

 

19 LIS 2019

Jubileusz 90-lecia istnienia OSP w Złotej i uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

wszystkie aktualności