do góry

świętokrzyskie

11 STY 2019

Kampania edukacyjno-informacyjna „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” w powiecie buskim

 „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” w powiecie buskim

W ramach kampanii edukacyjno- informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” w okresie od jej oficjalnego rozpoczęcia, tj. od dnia 1 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku buscy strażacy uczestniczyli w 55 spotkaniach z dziećmi, młodzieżą oraz mieszkańcami powiatu (szkoły, Uniwersytet III-go Wieku, Ścieżka Edukacyjna „Ognik”, Buski Klub Seniora). Zorganizowano również spotkanie, w którym wzięli udział mistrz kominiarski, przedstawiciele Spółdzielni oraz Wspólnot Mieszkaniowych.

Spotkania te miały na celu przedstawienie słuchaczom zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciami tlenkiem węgla, będących następstwem niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych. W trakcie spotkań prezentowano zasadę działania czujki tlenku węgla oraz zachęcano do wyposażania w nie mieszkań. Efektem tych działań jest montaż czujek tlenku węgla w 836 lokalach mieszkalnych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Busku- Zdroju. Mając na uwadze dotarcie z kampanią do jak najszerszego grona odbiorców, buscy strażacy rozdawali w tym okresie ulotki  w miejscach publicznych, m.in. na placach targowych. Ponadto stworzony został profesjonalny spot informacyjny, który emitowany jest przed każdym z seansów filmowych w buskim kinie. Szereg informacji w przedmiotowym zakresie ukazało się również na buskich portalach internetowych, a także w popularnych mediach społecznościowych.

Opracowanie: bryg. Marek Lis
Zdjęcia: KP PSP w Busku-Zdroju

11 STY 2019

Kampania edukacyjno- informacyjna „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” w powiecie buskim

wszystkie aktualności