do góry

świętokrzyskie

12 LIP 2019

Kolejne obozy harcerskie zagościły na terenie powiatu koneckiego

 

26 czerwca rozpoczął się pierwszy na naszym terenie obóz ZHR 5 Wodzisławskiej drużyny harcerzy "Wilki". Grupa 70 osób rozbiła swoje namioty niedaleko Duraczowa. Kolejne obozy w kilkudniowych odstępach zakładali harcerze z Chorągwi Stołecznej ZHP w okolicach Małachowa,  ZHR - Okręg Lubelski przy miejscowości Wiosna i Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza 2 Hufiec Lubelski w okolicy Sielpia.

Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Końskich przeprowadzili wizytację wszystkich założonych do tej pory obozów harcerskich. Spotkania dotyczyły bezpieczeństwa w czasie wakacji ze szczególnym uwzględnieniem szybkiej i bezpiecznej ewakuację w momencie pogorszenia warunków pogodowych. Podczas wizytacji zapoznano uczestników obozów ze sposobami postępowania podczas zagrożeń mogących wystąpić na terenie obozowiska. Strażacy sprawdzili oznakowanie dróg dojazdowych i miejsc wyznaczonych do ewakuacji, a funkcyjni obozu zostali przeszkoleni z zakresu użytkowania radiotelefonów nasobnych oraz zasad prowadzenia łączności w Krajowej Sieci Współpracy z Harcerzami. Zalecono prewencyjnie nawiązywać łączność telefoniczną w celu przekazywania meldunków sytuacyjnych.

Opracowanie: st. kpt. Mariusz Czapelski
Zdjęcia: JRG Końskie

12 LIP 2019

Kolejne obozy harcerskie zagościły na terenie powiatu koneckiego

 

wszystkie aktualności