przesuń do początku strony

świętokrzyskie

06 LIS 2017

Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny - warsztaty ratownictwa medycznego

Kreci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny - warsztaty ratownictwa medycznego
Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny - warsztaty ratownictwa medycznego
Kreci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny - warsztaty ratownictwa medycznego
Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny - warsztaty ratownictwa medycznego

Starachowiccy strażacy 2 listopada 2017 r. spotkali się z uczniami szkół podstawowych na szkoleniu mającym na celu upowszechnienie zasad pierwszej pomocy wśród najmłodszych mieszkańców Starachowic.

W trakcie szkolenia realizowanego wspólnie z funkcjonariuszami policji przybliżono metody udzielania pierwszej pomocy.

Omówiono wyposażenie podręcznej apteczki. Szczególny nacisk położono na edukację w zakresie bezprzyrządowych metod resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Na koniec spotkania zaaranżowano sceny, w trakcie których trzyosobowe zespoły młodych ratowników udzielały pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

Pierwsza pomoc do momentu przyjazdu służb ratowniczych jest ważnym elementem edukacji ratowniczej.

Zainicjowane przez strażaków i policjantów spotkanie było częścią cyklu "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny".

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga, KP PSP Starachowice
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Starachowice

wszystkie aktualności