przesuń do początku strony

świętokrzyskie

09 CZE 2017

Kręci mnie bezpieczeństwo w Przedszkolu Samorządowym nr 2 we Włoszczowie

 Kręci mnie bezpieczeństwo w Przedszkolu Samorządowym nr 2 we Włoszczowie

7 czerwca 2017 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 2 na os. Brożka we Włoszczowie miała miejsce próbna ewakuacja dzieci i personelu. Alarm do ewakuacji został ogłoszony przez Panią dyrektor przedszkola - mgr Elżbietę Rajek. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznego wyjścia z budynku a także sprawdzenie przygotowania personelu przedszkola do przeprowadzenia ewakuacji osób przebywających w budynku. Ewakuację wizytował mł. bryg. Tomasz Szymański – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Włoszczowie.

Po przeprowadzeniu ewakuacji na przedszkolnym placu zabaw na dzieci czekała niespodzianka - strażacy i samochody ratownicze straży pożarnej, które wzbudziły ogromny zachwyt. W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” strażacy-ratownicy poza prezentacją sprzętu i wyposażenia wozów pożarniczych przekazywali dzieciom cenne informacje i uwagi dotyczące używania numerów alarmowych i zasad zachowania w czasie pożaru i innych zagrożeń. Każdy mógł poczuć się strażakiem siadając w samochodzie, ubierając hełm czy ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na manekinie.

W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z 6 grup przedszkolnych tj. 134 dzieci oraz cały personel placówki –18 osób dorosłych.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Szymański

09 CZE 2017

Kręci mnie bezpieczeństwo w Przedszkolu Samorządowym nr 2 we Włoszczowie

wszystkie aktualności