do góry

świętokrzyskie

12 LUT 2020

Narada roczna podsumowująca działalność opatowskich strażaków w 2019 roku

Narada roczna podsumowująca działalność opatowskich strażaków w 2019 roku
Narada roczna podsumowująca działalność opatowskich strażaków w 2019 roku

10 lutego 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie odbyła się narada roczna podsumowująca działania opatowskich strażaków w 2019 roku. Naradę rozpoczął komendant powiatowy PSP w Opatowie st. kpt. Sylwester Kochanowicz od przywitania gości.

Podczas odprawy przedstawiono informacje w zakresie operacyjno-szkoleniowych, kontrolno-rozpoznawczych, kwatermistrzowsko- technicznych oraz w zakresie działań podejmowanych przez JRG Opatów. Omawiano kolejno statystykę zdarzeń za rok 2019 wraz z charakterystyką zdarzeń, podsumowano ćwiczenia powiatowe, które zostały przeprowadzone 9 kwietnia 2019 r. oraz ćwiczenia na obiektach. Ponadto omówiono tematykę związaną ze szkoleniem pożarniczym, gotowością bojową jednostek OSP, przeglądami sprzętu silnikowego, dofinansowaniem jednostek OSP oraz podjętą działalność prewencyjną. Omówione zostało współdziałanie operacyjne służb działających na terenie powiatu oraz współpraca z przedstawicielami władz samorządowych.

W 2019 roku w powiecie opatowskim miało miejsce 550 zdarzeń. Jednostki PSP oraz OSP interweniowały podczas: 190 pożarów, 348 miejscowych zagrożeń oraz 12 alarmów fałszywych, w których rannych zostało 101 osób a śmierć poniosło 16.

Przybyły na odprawę roczną zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Sabat podziękował funkcjonariuszom PSP, druhom jednostek OSP a także przedstawicielom władz samorządowych za wzorową współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie opatowskim. Ponadto zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP wręczył druhowi Arkadiuszowi Kroczkowi – Prezesowi OSP Ożarów pamiątkowy grawerton wyróżniając w ten sposób jednostkę OSP Ożarów, która w 2019 roku wyjechała do 103 interwencji.   

Na zakończenie narady Komendant Powiatowy PSP w Opatowie złożył podziękowania wszystkim, którzy poprzez swoją działalność wspierali przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu opatowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Saramański
Zdjęcia: mgr Dariusz Serweta

 

12 LUT 2020

Narada roczna podsumowująca działalność opatowskich strażaków w 2019 roku

wszystkie aktualności