do góry

świętokrzyskie

13 LUT 2020

Odprawa roczna podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu buskiego w 2019 roku

ODPRAWA ROCZNA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁALNOŚC JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BUSKIEGO W 2019 ROKU

11 lutego 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Busku-Zdroju odbyła się odprawa podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu buskiego w 2019 roku. W odprawie udział wzięli m.in.: zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Grzegorz Rajca, Radny Sejmiku woj. Świętokrzyskiego, Pan Maciej Gawin, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Michała Cieślaka, Pani Aneta Bobowiec-Stachowicz, Starosta powiatu buskiego, Pan Jerzy Kolarz, komendant powiatowy Policji w Busku-Zdroju, insp. Jakub Kosiń, włodarze miast i gmin oraz gmin powiatu buskiego, prezesi Zarządów Oddziałów Miejsko-Gminnych/Gminnych Zw. OSP RP, komendanci gminni Zw. OSP RP, prezesi jednostek OSP oraz funkcjonariusze i pracownicy komendy. W trakcie narady Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju bryg. Artur Brachowicz przedstawił stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu buskiego w 2019 roku, działania szkoleniowe wykonane na rzecz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i nie tylko, zadania inwestycyjne i zakupy sprzętowe jakie udało się zrealizować w 2019 roku oraz zamierzenia i zadania do realizacji na rok 2020.

Obecny na naradzie zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Grzegorz Rajca w swoim wystąpieniu skierował  podziękowania do druhów z jednostek OSP z terenu powiatu buskiego za codzienną działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Zaproszeni goście w swoich wypowiedziach z uznaniem wyrażali się  o profesjonalizmie i zaangażowaniu buskich strażaków w realizacji nałożonych zadań. Na zakończenie narady komendant powiatowy PSP podziękował zaproszonym gościom za udział w naradzie, władzom samorządowym za współpracę nad zapewnieniem odpowiedniego stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu buskiego, a druhom ochotnikom za całoroczną służbę.

Opracował: bryg. Marek Lis
Zdjęcia: KP PSP Busko-Zdrój

12 LUT 2020

Odprawa roczna podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu buskiego w 2019 roku

wszystkie aktualności