do góry

świętokrzyskie

15 MAR 2019

Odprawa służbowa z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Zakład Gazowniczy w Kielcach

Odprawa służbowa z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa ZG w Kielcach

13 marca 2019 roku w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach odbyło się spotkanie przedstawicieli: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz w/w instytucji.

Podczas spotkania Państwową Straż Pożarną reprezentowali: zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Sabat, funkcjonariusze z wydziałów: Operacyjnego, Kontrolno-Rozpoznawczego i Ośrodka Szkolenia oraz dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kielcach.

Z ramienia Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach w spotkaniu udział wzięli: zastępca dyrektora ds. technicznych Tomasz Nowosielski oraz kadra kierownicza poszczególnych komórek organizacyjnych.

W czasie spotkania omówiono następujące zagadnienia:

  • potencjał sił i środków Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach,
  • potencjał ratowniczy jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu woj. świętokrzyskiego,
  • przebieg gazociągów na terenie woj. świętokrzyskiego,
  • dysponowanie do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla,
  • współdziałanie podczas działań ratowniczo-gaśniczych,
  • organizacja wspólnych ćwiczeń oraz szkoleń.

Spotkanie było również okazją do podsumowania wspólnych działań podejmowanych w ubiegłych latach oraz wytyczenia przyszłych kierunków współpracy, m. in. w zakresie LNG.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Kamil Wleciał, KW PSP w Kielcach

15 MAR 2019

Odprawa służbowa z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Zakład Gazowniczy w Kielcach

wszystkie aktualności