do góry

świętokrzyskie

14 LIS 2019

POŻAR BALOTÓW SŁOMY W GAIKU – POWIAT PIŃCZOWSKI

POŻAR BALOTÓW SŁOMY W GAIKU - POWIAT PIŃCZOWSKI
POŻAR BALOTÓW SŁOMY W GAIKU - POWIAT PIŃCZOWSKI

9 listopada 2019 r. tuż po północy do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Pińczowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze balotów słomy w miejscowości Gaik, gmina Pińczów. Do zdarzenia zadysponowano osiem zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej, m.in. z pińczowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz pobliskich jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym ustalił, iż doszło do pożaru balotów słomy o łącznej kubaturze wynoszącej prawie 1200 m3. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu pięciu prądów wody w natarciu na płonącą słomę oraz usunięciu nienadpalonych balotów w liczbie około 270 sztuk w bezpieczne miejsce. Z uwagi na zapotrzebowanie wodne adekwatne do wielkości pożaru dowódca podjął decyzję o konieczności zbudowania zaopatrzenia wodnego na potrzeby działań. Wodę do celów gaśniczych dostarczano poprzez system dowożenia z sieci hydrantowej. Po zlokalizowaniu pożaru w celu usprawnienia prac związanych z jego ugaszaniem wykorzystano do pomocy ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym udostępniony przez właściciela.
Po zakończeniu działań gaśniczych miejsce pożaru sprawdzono przy użyciu kamery termowizyjnej nie stwierdzając dalszego zagrożenia.
W działaniach trwających ponad 16 godzin udział wzięło 8 zastępów JOP, 32 strażaków.

Opracowanie: kpt. Mateusz Tarka
Zdjęcia: archiwum KP PSP Pińczów

12 LIS 2019

POŻAR BALOTÓW SŁOMY W GAIKU - POWIAT PIŃCZOWSKI

POŻAR BALOTÓW SŁOMY W GAIKU - POWIAT PIŃCZOWSKI

wszystkie aktualności