do góry

świętokrzyskie

14 LUT 2020

Podsumowanie działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu koneckiego za rok 2019

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 ROK POWIAT KONECKI
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 ROK POWIAT KONECKI

12 lutego 2020 roku w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej PSP w Końskich, odbyła się narada podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu koneckiego w roku 2019. W naradzie, której gospodarzem był bryg. Grzegorz Zieliński - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Końskich uczestniczyli mi.in.: z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Grzegorz Rajca, starosta powiatu koneckiego Grzegorz Piec, komendant powiatowy Policji insp. dr Waldemar Cisowski, burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele gmin, przedstawiciele nadleśnictw działających na terenie powiatu koneckiego oraz komendanci gminni i pracownicy komendy.

Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości naradę rozpoczął komendant powiatowy PSP, który w formie prezentacji multimedialnej dokonał szczegółowej analizy zadań zrealizowanych w minionym roku przez Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Komendant w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do zagadnień operacyjnych związanych z działaniami interwencyjnymi, przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych, wszelkich akcji prewencyjnych a także zrealizowanych inwestycji. Ponadto zwrócił uwagę na istotną rolę jednostek OSP, jaką odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu KSRG, a szczególnie władz samorządowych szczebla tak gminnego, jak i powiatowego. Komendant podziękował za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadań, za pomoc, zaangażowanie i rozumienie tematyki bezpieczeństwa. Podsumowanie było również okazją do zwrócenia uwagi na zagrożenia, potrzeby sprzętowe oraz kierunki rozwoju pożarnictwa zarówno tego zawodowego, jak również ochotniczego w 2020 roku.

Z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Grzegorz Rajca w swoim wystąpieniu skierował podziękowania do druhów z jednostek OSP z terenu powiatu koneckiego za ich codzienną działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Na ręce prezesa OSP Modliszewice druha Grzegorza Chrabąszcza przekazał pamiątkowy grawerton jako podziękowanie za największą ilość wyjazdów (168) do zdarzeń w 2019 roku.

Zaproszeni goście z uznaniem wyrazili się o profesjonalizmie i zaangażowaniu koneckich strażaków w realizacji nałożonych na komendę zadań, jak również o bardzo dobrej współpracy z Komendą Powiatową PSP w Końskich. Po zakończeniu wystąpień naradę zakończył komendant powiatowy PSP w Końskich dziękując za obecność wszystkim zaproszonym gościom.

Opracowanie: st. kpt. Mariusz Czapelski
Zdjęcia: st. kpt. Mariusz Czapelski

14 LUT 2020

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 ROK

 

wszystkie aktualności