do góry

świętokrzyskie

21 MAJ 2020

Rozszczelnienie i pożar gazu w Suchedniowie, pow. skarżyski

Rozszczelnienie i pożar gazu w Suchedniowie

19 maja o godzinie 8.50 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku Kamiennej wpłynęło zgłoszenie o rozszczelnieniu magistrali gazowej średniego ciśnienia na terenie Nadleśnictwa Suchedniów. Do zdarzenia została zadysponowana Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Skarżysko” wraz z dowódcą grupy oraz zastęp OSP Suchedniów. W chwili dojazdu na miejsce zdarzenia ustalono, że doszło do uszkodzenia magistrali gazowej znajdującej się w kanale ciepłowniczym na terenie Nadleśnictwa Suchedniów. Wydobywający się z uszkodzonej rury gaz palił się. Uszkodzenie nastąpiło w wyniku prowadzenia prac modernizacyjnych przewodów ciepłowniczych. Przed przyjazdem straży budynek Nadleśnictwa opuściło 22 osoby (pracownicy).  W wyniku zdarzenia poszkodowany został pracownik firmy prowadzącej prace modernizacyjne. Doznał on poparzenia twarzy i szyi.  Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu polegającej na założeniu opatrunków hydrożelowych na twarz i szyję oraz wsparciu psychicznym. Mężczyzna został przekazany przybyłemu na miejsce ZRM i zabrany do szpitala.  

Równocześnie z w/w działaniami wydzielono strefę niebezpieczną oraz przystąpiono do ewakuacji mieszkańców z pobliskich domów. Ewakuowano 13 osób w bezpieczne miejsce poza wyznaczoną strefę. W tym samym czasie zbudowano linię gaśniczą oraz linie zakończoną kurtynami wodnymi celem zabezpieczenia wycieku i prowadzono pomiary przy pomocy urządzeń pomiarowych. Na miejsce przybyło Pogotowie Gazowe, które stwierdziło, że uszkodzeniu uległa magistrala gazowa (metan) średniego ciśnienia (2 bary) o średnicy 40 mm. Działania Pogotowia Gazowego polegały w pierwszej fazie na pozamykaniu zasuw na terenie miasta Suchedniów celem ograniczenia ciśnienia. Następnie na miejsce przybyła mini koparka z Pogotowia Gazowego, dzięki której pracownicy dostali się do przyłącza gazowego znajdującego się w chodniku po drugiej stronie ulicy Bodzeńtyńskiej  i założyli zaciskacz do rur plastikowych  celem zamknięcia przepływu gazu co spowodowało zatrzymanie wycieku i zanik płomienia. Po tych czynnościach przystąpili do usuwania awarii w miejscu rozszczelnienia. Na miejsce zdarzenia przybył Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku Kam., który przejął kierowanie działaniami ratowniczymi. W trakcie prowadzonych działań na miejsce przybyła grupa operacyjna z  KW PSP w Kielcach oraz Burmistrz Miasta Suchedniów. W działaniach uczestniczyło 9 zastępów straży pożarnej.

Opracowanie: st. kpt. Marcin Jasiński, KP PSP Skarżysko-Kamienna
Zdjęcia: portal internetowy Skarzysko24.pl oraz st.kpt. Marcin Jasiński,  KP PSP Skarżysko-Kamienna

21 MAJ 2020

Rozszczelnienie i pożar gazu w Suchedniowie pow. skarżyski

wszystkie aktualności