do góry

świętokrzyskie

15 KWI 2019

Spotkanie zespołu roboczego nagrody Koziołek pow. kielecki

Spotkanie zespołu roboczego nagrody Koziołek
Spotkanie zespołu roboczego nagrody Koziołek
Spotkanie zespołu roboczego nagrody Koziołek
Spotkanie zespołu roboczego nagrody Koziołek
Spotkanie zespołu roboczego nagrody Koziołek
Spotkanie zespołu roboczego nagrody Koziołek

 

 

 

 

 

 

8 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Kielce oraz 9 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyły się spotkania z Zespołem Roboczym nagrody „Koziołek”. W spotkaniach udział wzięli Komendant Miejski – bryg. Sławomir Karwat oraz z-ca komendanta mł. bryg. Mariusz Góra oraz Katarzyna Klepacz, która przedstawiła działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa podejmowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w 2018 roku.

Idea Nagrody „KOZIOŁEK” zrodziła się w 2000 roku. Jej głównym celem jest wspieranie aktywności i publiczna promocja powiatów, na terenie których działające osoby fizyczne i prawne przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa obywatelskiego oraz zabezpieczenia majątku państwowego i prywatnego. Kandydatem do nagrody może być każdy powiat woj. świętokrzyskiego, który podjął wykraczające poza jego zwykłe obowiązki, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Wstępnej selekcji i weryfikacji dokonuje co roku zespół roboczy, składający się z przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Opracowanie: mgr Katarzyna Klepacz
Zdjęcia: archiwum KM PSP Kielce

wszystkie aktualności