przesuń do początku strony

świętokrzyskie

28 STY 2018

Strażacy szkolili się z zakresu obsługi spektrometru

Strażacy szkolili się z zakresu obsługi spektrometru
Strażacy szkolili się z zakresu obsługi spektrometru

Ostrowiecka Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Ostrowiec 2” wzbogaciła się o nowy Ręczny Cyfrowy Spektrometr Gamma. Urządzenie zostało przekazane przez Komendę Wojewódzką PSP w Kielcach. Szkolenie dla strażaków w dniu 23 stycznia prowadził przedstawiciel dystrybutora urządzenia. Otrzymany spektrometr promieniowania gamma służy do wykrywania promieniowania gamma z możliwości określenia rodzaju pierwiastka, który jest jego źródłem. Sprzęt posiada wbudowany nadajnik Bluetooth i GPS. Połączenie bluetooth może skomunikować się z wybranym telefonem komórkowym, a poprzez niego z Internetem. Dzięki temu ze Stanowiska Kierowania można mieć bieżący podgląd lokalizacji i akcji podejmowanych przez sieć użytkowników. Spektrometr daje ratownikom chemicznym możliwość w szybki sposób dokonać identyfikacji substancji niebezpiecznej uwalnianej do otoczenia, co pozwoli na zastosowanie odpowiednich procedur adekwatnych do poziomu zagrożenia.

Opracowanie: st. kpt. Barbara Majdak, KP PSP Ostrowiec Św.
Zdjęcia: archiwum  KP PSP Ostrowiec Św.

wszystkie aktualności