do góry

świętokrzyskie

11 CZE 2019

Strażacy z wizytą u harcerzy w Kleczanowie

Strażacy z wizytą u harcerzy w Kleczanowie

08.06.2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kleczanowie odbyło się  zakończenie roku harcerskiego Hufców Sandomierskich.

Strażacy z JRG KP PSP w Sandomierzu zaprezentowali sprzęt będący na wyposażeniu samochodu ratowniczo- gaśniczego. Każdy z uczestników miał okazję wsiąść do kabiny samochodu i przymierzyć strażacki hełm. Podczas trwania pokazu strażacy przeprowadzili pogadankę na temat ogólnopolskich kampanii „Stop wypalaniu trawy” i  „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat niebezpieczeństw i zagrożeń pożarowych oraz jak zachować się w czasie pożaru. Przy okazji utrwalili sobie numer telefonu do Straży Pożarnej 998 i numer alarmowy 112.

Opracowanie: mł. kpt. Gawryś Marcin, KP PSP Sandomierz
Zdjęcia: archiwum KP PSP Sandomierz

11 CZE 2019

Strażacy z wizytą u harcerzy w Kleczanowie

wszystkie aktualności