do góry

świętokrzyskie

15 MAR 2019

Szkolenie podstawowe dla druhów z OSP z powiatu koneckiego

Szkolenie podstawowe dla druhów z OSP z powiatu koneckiego

Pod koniec stycznia br. rozpoczęło się szkolenie podstawowe dla druhów z jednostek OSP powiatu koneckiego. W pierwszych dniach marca odbył się egzamin, składający się z części teoretycznej i praktycznej, do którego przystąpiło i zdało 29 strażaków. Ukończenie kursu jest podstawą uczestnictwa w akcjach ratowniczo- gaśniczych. Istotnym elementem szkolenia był test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Zaliczenie testu w komorze dymowej wymaga odpowiedniej odporności psychicznej i wydolności fizycznej – pozwala wyeliminować osoby, które nie sprostają trudom akcji ratowniczo- gaśniczych.

Obowiązujący od 2015 roku program szkolenia jest dość obszerny i składa się z 57 godzin teorii oraz 63 godziny praktyki. Plan szkolenia obejmował 37 tematów począwszy od struktury i organizacji ochrony przeciwpożarowej, musztrę, sprzęt ratowniczy poprzez fizykochemię spalania i taktykę gaszenia pożarów. W planie szkolenia znajdują się również tematy dotyczące powodzi oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Poza sferą ratowniczą kursanci uczyli się m.in. kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych. Zajęcia te prowadzili funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Korzystając z metod e-learningowych, druhowie mogli zapoznać się z tą tematyką w wolnym czasie przez internet, natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w siedzibie komendy oraz na stacji demontażu pojazdów w Baryczy. Wszystkim, którzy zdali egzamin gratulujemy i życzymy spokojnej służby w macierzystych jednostkach.

Opracowanie: st. kpt. M. Czapelski
Zdjęcia: archiwum JRG Końskie

15 MAR 2019

Szkolenie podstawowe dla druhów z OSP z powiatu koneckiego

 

 

wszystkie aktualności