do góry

świętokrzyskie

21 SIE 2019

Szkolenie świętokrzyskich strażaków z zakresu postępowania podczas awarii związanych z gazem ziemnym

Szkolenie z zakresu postępowania podczas awarii gazu ziemnego

19 sierpnia 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP we Włoszczowie odbyło się szkolenie, które przeprowadzili przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach. W szkoleniu wzięła udział zmiana służbowa z JRG PSP we Włoszczowie oraz wytypowani dowódcy zmian z jednostek ratowniczo- gaśniczych PSP z terenu województwa świętokrzyskiego. Było to już drugie z kilku zaplanowanych spotkań szkoleniowych, które maja na celu przygotowanie służb ratowniczych do sprawnej organizacji działań oraz współdziałania ze służbami technicznych PSG, podczas powstania ewentualnych awarii i zdarzeń niebezpiecznych związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego.

Podczas zajęć teoretycznych strażacy zostali zapoznani z charakterystyką sieci przesyłowej gazu ziemnego (średniego i wysokiego ciśnienia), rodzajami zagrożeń mogących powstać na sieci i w stacjach redukcyjnych. Omówiono zasady bezpieczeństwa, ochronę przeciwpożarową na ww. obiektach  Podczas zajęć praktycznych, które zostały przeprowadzone na obiekcie stacji redukcyjno- pomiarowej w Woli Wiśniowej omówiono organizację działań ratowniczo- gaśniczych podczas awarii na ww. obiekcie. Organizatorem cyklu szkoleń jest Ośrodek Szkolenia KW PSP w Kielcach oraz KP PSP we Włoszczowie przy udziale kadry kierowniczej Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Szymański, KP PSP we Włoszczowie

21 SIE 2019

Szkolenie świętokrzyskich strażaków z zakresu postępowania podczas awarii związanych z gazem ziemnym

wszystkie aktualności