do góry

świętokrzyskie

12 LIP 2019

Szkolenie włoszczowskich strażaków z zakresu postępowania podczas awarii związanych z gazem ziemnym.

Wloszczowa_Szklolenie na stacji redukcyjnej gazu ziemnego
Wloszczowa_Szklolenie na stacji redukcyjnej gazu ziemnego

9 lipca 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP we Włoszczowie odbyło się szkolenie, które przeprowadzili przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach.  W szkoleniu wzięła udział kadra kierownicza tut. komendy oraz strażacy systemu zmianowego JRG. Było to pierwsze z kilku zaplanowanych spotkań szkoleniowych, które maja na celu przygotowanie służb ratowniczych do sprawnej organizacji działań oraz współdziałania ze służbami technicznych PSG podczas powstania awarii i zdarzeń niebezpiecznych związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego.

Podczas zajęć teoretycznych strażacy zostali zapoznani z charakterystyką sieci przesyłowej gazu ziemnego  (średniego i wysokiego ciśnienia), rodzajami zagrożeń mogących powstać na sieci i w stacjach redukcyjnych. Omówiono zasady bezpieczeństwa oraz zasady ochrony przeciwpożarowej na ww. obiektach  Podczas zajęć praktycznych, które zostały przeprowadzone na obiekcie stacji redukcyjno-pomiarowej w Woli Wiśniowej omówiono organizację działań ratowniczo-gaśniczych podczas awarii na ww. obiekcie. 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Szymański, KP PSP we Włoszczowie

12 LIP 2019

Wloszczowa_20190712_GAZ_szkolenie

wszystkie aktualności