do góry

świętokrzyskie

13 LUT 2020

Tragiczny piątek w powiecie pińczowskim

Tragiczny piątek w powiecie pińczowskim
Tragiczny piątek w powiecie pińczowskim

W piątek 7 lutego 2020 r. około godziny 12:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie otrzymało zgłoszenie o dwóch osobach, które znajdują się w piwnicy budynku gospodarczego i nie ma z nimi kontaktu. Zgłoszenie wpłynęło z miejscowości Jakubowice w gminie Działoszyce.

Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z pińczowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Działoszycach należącą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy ustalili, iż w piwnicy budynku gospodarczego użytkowanej do przechowywania płodów rolnych znajdują się trzy nieprzytomne osoby. Strażacy zabezpieczeni m.in. w sprzęt ochrony dróg oddechowych niezwłocznie ewakuowali na zewnątrz dwóch mężczyzn oraz kobietę, u których nie stwierdzono obecności funkcji życiowych. Strażacy wspólnie z ratownikami Państwowego Ratownictwa Medycznego przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej ww. osób. Na miejsce zdarzenia zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dla którego strażacy wyznaczyli lądowisko. Niestety pomimo wysiłku służb ratowniczych życia dwóch mężczyzn w wieku 27 i 30 lat nie udało się uratować. Na mocy decyzji lekarza śmigłowiec LPR przetransportował poszkodowaną kobietę do jednego z pobliskich szpitali.

Strażacy przy użyciu detektorów wielogazowych wykonali pomiary na obecność substancji niebezpiecznych. Pomiary te wykazały znaczny deficyt tlenu w pomieszczeniu piwnicy, gdzie znajdowały się wszystkie osoby poszkodowane. Dalsze działania JOP polegały na przewietrzeniu ww. pomieszczeń oraz wykonywaniu systematycznych pomiarów na obecność substancji niebezpiecznych.

W działaniach udział brało 5 zastępów JOP, PRM, Policja, przedstawiciele samorządu terytorialnego, psycholog z ramienia UMiG Działoszyce oraz Prokurator.

Opracowanie: kpt. Mateusz Tarka
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

wszystkie aktualności