do góry

świętokrzyskie

08 MAR 2017

Warsztaty z zakresu psychoedukacji oraz szkolenie GIS dotyczące wykorzystania map cyfrowych do działań operacyjnych dla kadry dowódczej PSP województwa świętokrzyskiego

szkolenie GIS dotyczące wykorzystania map cyfrowych do działań operacyjnych
Szkolenie GIS dotyczące wykorzystania map cyfrowych do działań operacyjnych
 Warsztaty z zakresu psychoedukacji 

7 marca 2017 roku w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu psychoedukacji - ochrona zdrowia psychicznego, zostały przeprowadzone warsztaty „Kryzys psychiczny, depresja, zachowania suicydalne: profilaktyka i interwencja”. Zajęcia dedykowane były dla kadry dowódczej Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego. Spotkanie, w którym uczestniczyło 14 funkcjonariuszy – dowódców Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych oraz ich zastępców odbyło się na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Pośród poruszanych zagadnień przedstawiono m.in.:

-        cechy kryzysu psychicznego oraz jego konsekwencje dla funkcjonowania człowieka,

-        funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, fizyczne oraz społeczne człowieka w depresji,

-        zachowania suicydalne,

-        czynniki protekcyjne oraz czynniki ryzyka w obszarze zachowań suicydalnych,

-        elementy profilaktyki, diagnozy oraz leczenia w kryzysach suicydalnych,

-        organizacja pomocy dla osób w kryzysie.

Zajęcia poprowadził psycholog KW PSP w Kielcach mł.kpt. Jakub Góźdź.

Dodatkowo odbyło się szkolenie GIS dotyczące wykorzystania map cyfrowych podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Celem szkolenia było zapoznanie kadry dowódczej JRG m.in. z następującymi warstwami map cyfrowych przygotowanych na potrzeby PSP:

-  mapa zasadnicza zawierająca wszystkie instalacje użytkowe,

-  granice oddziałów leśnych i wydzielenia leśne, warstwa opracowana wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu,

-  mapa zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Wyżej wymienione warstwy zostały opracowane wspólnie przez Sekcję Planowania Operacyjnego i Analiz KW PSP w Kielcach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Szkolenie odbyło się  w formie warsztatów, które prowadził kpt. Michał Pająk - kierownik Sekcji Planowania Operacyjnego i Analiz KW PSP w Kielcach.

Opracowanie: mł. kpt. Jakub Góźdź, kpt. Michał Pająk
Zdjęcia: mgr inż. Szymon Jagun

wszystkie aktualności