przesuń do początku strony

świętokrzyskie

11 LIP 2018

Wizytacja pińczowskiej komendy przez Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach

Wizytacja pińczowskiej komendy

10 lipca 2018 r. Komendę Powiatową PSP w Pińczowie wizytował Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach bryg. Tomasz Bajerczak. Zastępca szefa świętokrzyskich strażaków tuż po godzinie 10:00 został powitany przez kierownictwo pińczowskiej strażnicy oraz zmianę służbową strażaków jednostki ratowniczo- gaśniczej. Bryg. Tomasz Bajerczak nadzorując pracę poszczególnych komend naszego województwa zapoznał się z warunkami pracy i służby pińczowskich strażaków, w tym posiadanym zapleczem sprzętowym i lokalowym, a także funkcjonariuszami pełniącymi służbę w pińczowskiej komendzie.

Priorytetowym celem wizytacji był jednak nadzór nad planami posadowienia na terenie pińczowskiej strażnicy specjalistycznego trenażera do ćwiczeń strażaków z całego województwa świętokrzyskiego w warunkach symulowanego pożaru wewnętrznego. Jednym z punktów harmonogramu wizyty było również zapoznanie się z zapleczem sprzętowym oraz lokalowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruścicach, jako jednej z najaktywniejszych jednostek ochotniczych na terenie powiatu pińczowskiego.

Wizyty, takie jak ta, są niezbędne do pełnej analizy potrzeb poszczególnych komend PSP na terenie województwa świętokrzyskiego, tu mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo pożarowe na terenie powiatu pińczowskiego oraz skutecznie i rzetelnie pełnioną służbę przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów ochotniczych straży pożarnych.

Opracowanie: kpt. Paweł Obważanek
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

11 LIP 2018

Wizytacja pińczowskiej komendy przez Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach

wszystkie aktualności