do góry

wielkopolskie

12 CZE 2019

Czarnków - Podziękowanie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego dla czarnkowskich strażaków

Czarnków - Podziękowanie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego dla czarnkowskich strażaków
Czarnków - Podziękowanie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego dla czarnkowskich strażaków

11 czerwca 2019 r. podczas zmiany służby w JRG PSP nr 1 w Czarnkowie odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu za wzorowo przeprowadzoną akcję w miejscowości Jędrzejewo.

Strażacy z czarnkowskiej komendy w dniu 2 czerwca 2019 roku wykazali się profesjonalnym i przy tym heroicznym działaniem podczas akcji ratunkowej polegającej na odnalezieniu i wydobyciu na powierzchnię wody młodego mieszkańca Jędrzejewa. Mimo długiego czasu przebywania chłopca w toni wodnej, prowadzona przez strażaków resuscytacja krążeniowo – oddechowa zakończyła się przywróceniem czynności życiowych. Szybka i odważna decyzja oraz zgranie zespołowe strażaków biorących udział w zdarzeniu doprowadziło do uratowania chłopcu życia. Akcja ta zyskała uznanie w oczach przełożonych i już nazajutrz kierownictwo Komendy Powiatowej wraz z dowództwem JRG Czarnków złożyło serdecznie podziękowanie swoim podwładnym za wzorowo przeprowadzoną akcję. Profesjonalne podejście do swoich czynności w myśl słów ślubowania „być ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego” znalazło również odzwierciedlenie w imiennych podziękowaniach złożonych przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu bryg. Andrzeja Bartkowiaka na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Czarnkowie bryg. Macieja Kubackiego oraz strażaków zaangażowanych podczas działań ratowniczych.

 

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Perz
Zdjęcia: ogn. Łukasz Ibsz

wszystkie aktualności