do góry

wielkopolskie

16 KWI 2019

KP PSP Gniezno – „INTEGRACJA 2019” warsztaty szkoleniowe – 21 zastępów ćwiczyło w powiecie gnieźnieńskim

 

13 kwietnia 2019 roku w miejscowościach Wiekowo oraz Mielżyn (gmina Witkowo) odbyła się kolejna, już szósta edycja warsztatów szkoleniowych „INTEGRACJA 2019” mających na celu podniesienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku udział w warsztatach szkoleniowych brała rekordowa liczba, 21 zastępów OSP z powiatów gnieźnieńskiego, słupeckiego oraz tureckiego. Głównymi organizatorami były jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej z Wiekowa oraz Mielżyna przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie oraz Urzędu Miasta i Gminy Witkowo.

Dokładanie o godzinie 9:30 przy placu obok remizy OSP Wiekowo nastąpiła zbiórka wszystkich uczestników warsztatów. Prezes OSP Wiekowo i jednocześnie Komendant Gminny OSP w Witkowie, a przede wszystkim funkcjonariusz KP PSP w Gnieźnie st.ogn. Mariusz Janowicz po złożeniu meldunku, powitaniu zebranych gości przekazał hasło przewodnie warsztatów, którym były słowa Adama Mickiewicza „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”. Następnie nastąpiło uroczyste otwarcie warsztatów, w którym głos zabrali m.in. zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie st. kpt. Łukasz Michalak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Witkowo pan Marian Gadziński.  Uczestniczące zastępy po krótkiej odprawie podzielono na grupy, wyznaczono dowódców, a także przyznano kanały radiowe do prowadzenia łączności podczas ćwiczeń na poszczególnych odcinkach. Następnie wszyscy udali się na swoje stanowiska ćwiczeń.

W tym roku plan warsztatów zakładał pracę na 4 stanowiskach po których ćwiczący poruszali się cyklicznie:

STANOWISKO NR 1 – Ratownictwo techniczne – instruktorzy: asp. Tomasz Kuliński (KP PSP Gniezno, OSP Witkowo), ogn. pchor. Remigiusz Popek (SGSP Warszawa, OSP Witkowo)

Główne tematy: zarządzanie szkłem, usuwanie boku pojazdu, dostęp i ewakuacja poszkodowanego tunelem ratowniczym z tyłu pojazdu.

STANOWISKO NR 2 – Pożary wewnętrzne – instruktorzy: asp.sztab. Krzysztof Kulawiak (KP PSP Gniezno), mł.ogn. Arkadiusz Kurkowski, sekc. Marcin Pięczątkiewicz (KP PSP Gniezno, OSP Wiekowo)

Główne tematy: techniki podawania prądów gaśniczych, zastosowanie kurtyn dymowych, wentylacja – różne rodzaje, praca z kamerą termowizyjną.

STANOWISKO NR 3 – Gazy – instruktor- st.asp. Krzysztof Tomczak (KP PSP Gniezno)

Główne tematy: właściwości fizykochemiczne propan-butan, zjawiska towarzyszące pożarom LPG (flash fire, jet fire, pool fire), interpretacja wskazań urządzeń pomiarowych, określenie poziomu gazu/cieczy w zbiorniku, odpowiedź na pytanie „dlaczego nie należy chłodzić butli, której nie ogrzewa płomień”.

STANOWISKO NR 4 – PCW i bufor wodny – instruktorzy: st.ogn. Mariusz Janowicz (KP PSP Gniezno, OSP Wiekowo), asp. Dawid Bąkowski (KP PSP Gniezno, OSP Modliszewo), dh Krzysztof Kwieciński (OSP Kruchowo)

Na tym stanowisku przez cały czas trwania warsztatów ćwiczyły tylko „jednostki pompowe” z terenu powiatu gnieźnieńskiego tj. OSP z Wiekowa, Kruchowa, Dębnicy, a także Mnichowa odpowiedzialne podczas działań za organizację zaopatrzenia wodnego. Dodatkowo zostały wzmocnione przez zastępy z OSP Ławki i Trzemżala posiadające na swoim wyposażeniu m.in.  wózki wężowe, pompy szlamowe i pływające.

Główne tematy: organizacja dostarczania wody na duże odległości różnymi systemami,  budowa magistrali, budowa efektywnego punktu czerpania wody, budowa buforu wodnego, maksymalne wykorzystanie posiadanego potencjału sprzętowego.

W warsztatach uczestniczyło następujące jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego, a mianowicie: OSP Witkowo (KSRG), OSP Skorzęcin (KSRG),OSP Kłecko (KSRG), OSP Modliszewo (KSRG), OSP Czerniejewo,  (KSRG), OSP Zdziechowa (KSRG), OSP Mielżyn, OSP Wiekowo, OSP Kruchowo, OSP Ułanowo, OSP Mnichowo, OSP Dębnica, OSP Mielno, OSP Strzyżewo Smykowe, OSP Karniszewo, OSP Gorzykowo, OSP Ławki, OSP Trzemżal. Ponadto z powiatu słupeckiego (sąsiadujący z powiatem gnieźnieńskim) przybyły zastępy z OSP Powidz oraz OSP Wola Koszucka. Natomiast z powiatu tureckiego na warsztaty przybył zastęp OSP Turek. Łącznie w warsztatach udział wzięło ponad 120 strażaków.

Po zakończeniu warsztatów na wszystkich uczestników czekał ciepły poczęstunek. Wnioski ze wspólnych ćwiczeń oraz wypracowane umiejętności i zdobyte doświadczenie podczas warsztatów „Integracja 2019” pozwolą na jeszcze sprawniejsze działania podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także kolejnych ćwiczeń i warsztatów, które Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie planuje zorganizować w najbliższej przyszłości.

16 KWI 2019

"INTEGRACJA 2019"

"INTEGRACJA 2019” warsztaty szkoleniowe – 21 zastępów ćwiczyło w powiecie gnieźnieńskim

Opracowanie: st.kpt. Łukasz Michalak -

Zdjęcia: dh Marcin Zawada – OSP Witkowo, dh Piotr Dzięcielak – OSP Trzemeszno, st. kpt. Łukasz Michalak

wszystkie aktualności