do góry

wielkopolskie

15 KWI 2019

KP PSP KOŁO – Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" 2019

KP PSP KOŁO - Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2019
KP PSP KOŁO - Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2019
KP PSP KOŁO - Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2019
KP PSP KOŁO - Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2019
KP PSP KOŁO - Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2019
KP PSP KOŁO - Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" 2019

 

 

 

 

 

 

12 kwietnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole odbył się Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” pod patronatem starosty kolskiego. W eliminacjach powiatowych brało udział 20 uczestników. Uczestnicy eliminacji podzieleni zostali na trzy grupy wiekowe:

  I grupa wiekowa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych
 II grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych klasy VII – VIII oraz gimnazjum klasy III
III grupa wiekowa – uczniowie szkół  ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja pod przewodnictwem druha Ryszarda Kasiorka członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. wielkopolskiego. W skład komisji weszli również Robert Jokiel sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP powiatu kolskiego, komendant powiatowy PSP w Kole bryg. Krzysztof Żurawik, p.o. zastępca komendanta powiatowego PSP w Kole st. kpt. Arkadiusz Wypiór oraz dr Radosław Namyślak – powiatowy lekarz weterynarii w Kole, członek OSP Koło Nad Wartą.

Komisja po dokonaniu oceny testów wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I grupa wiekowa

Mariusz Kujawa – I miejsce
Piotr Namyślak – II miejsce
Gabriela Zwolińska – III miejsce

II grupa wiekowa

Dominik Kaźmierczak – I miejsce
Maksymilian Olejnicki – II miejsce
Klaudia Kordos – III miejsce

III grupa wiekowa

Emil Banasiak – I miejsce
Kamil Wilma – II miejsce
Piotr Miszczak – III miejsce

Eliminacje Powiatowe były również doskonałą okazją do zapoznania przybyłych dzieci oraz ich opiekunów w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym znajdującym się na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole, a także strażacy zaprezentowali inscenizację działań ratowniczych oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas  wypadku drogowego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również pogadanka nt. „Jak zachować się, gdy zauważysz ogień w swoim domu” – zaprezentowano „zadymiony namiot”, który miał zobrazować niebezpieczne warunki panujące  w pomieszczeniu objętym pożarem oraz omówiono korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Wszyscy uczestnicy turnieju wraz z ich opiekunami otrzymali upominki.

Opracowanie: st. sekc. Katarzyna Wojciechowska, II oficer prasowy KP PSP w Kole
Zdjęcia: st. sekc. Katarzyna Wojciechowska

wszystkie aktualności