do góry

wielkopolskie

29 CZE 2020

Leszno Wlkp. Wzmocnienie możliwości operacyjnych OSP Włoszakowice.

Leszno Wlkp. Wzmocnienie możliwości operacyjnych OSP Włoszakowice.
Leszno Wlkp. Wzmocnienie możliwości operacyjnych OSP Włoszakowice.
Leszno Wlkp. Wzmocnienie możliwości operacyjnych OSP Włoszakowice.
Leszno Wlkp. Wzmocnienie możliwości operacyjnych OSP Włoszakowice.
Leszno Wlkp. Wzmocnienie możliwości operacyjnych OSP Włoszakowice.
Leszno Wlkp. Wzmocnienie możliwości operacyjnych OSP Włoszakowice.

 

 

 

 

 

 

W dniu 26 czerwca br. jednostka OSP Włoszakowice otrzymała samochód specjalny SHD-20 przekazany na mocy decyzji bryg. Dariusza Matczaka Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Dotychczas pojazd był na wyposażeniu KP PSP Gostyń. Uroczystego przekazania pojazdu w obecności władz samorządowych, druhów ochotników oraz zaproszonych gości dokonał minister Jan Dziedziczak oraz bryg. Dariusz Matczak druhowi Przemysławowi Koniecznemu – Prezesowi OSP Włoszakowice. W okolicznościowych przemówieniach podkreślono, że jest to jeden z elementów wsparcia jednostek OSP. W imieniu jednostki OSP Włoszakowice oraz własnym za przekazany sprzęt złożył podziękowania Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak. Po zakończeniu uroczystości zaprezentowano możliwości taktyczno – techniczne przekazanego pojazdu.

Opracowanie: mł. bryg. Rafał Wypych
Zdjęcia: Archiwum OSP Włoszakowice

  

29 CZE 2020

Leszno Wlkp. Wzmocnienie możliwości operacyjnych OSP Włoszakowice.

Leszno Wlkp. Wzmocnienie możliwości operacyjnych OSP Włoszakowice.

wszystkie aktualności