do góry

wielkopolskie

11 WRZ 2019

Nowy samochód i promesy dla strażaków ochotników z powiatu wrzesińskiego

Uczestnicy uroczystości
Uczestnicy uroczystości

10 września 2019 r. w miejscowości Pietrzyków w gminie Pyzdry odbyła się uroczystość przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez komendanta powiatowego PSP we Wrześni mł. bryg. Piotra Trawińskiego wojewodzie wielkopolskiemu Zbigniewowi Hoffmannowi. Następnie wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z wielkopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzejem Bartkowiakiem wręczył kluczyki prezesowi OSP Pietrzyków. Wartość nowego pojazdu wyniosła 763.338 zł, z czego 460 tys. zł stanowiło dofinansowanie w ramach Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wojewoda wielkopolski wręczył również promesy na sprzęt ratowniczy dla OSP Pyzdry oraz OSP Wrąbczynek.

Następnie w strażnicy OSP Nekla odbyło się uroczyste przekazanie kolejnych promes. Wojewoda wielkopolski oraz Wielkopolski komendant wojewódzki PSP wręczyli umowy na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Nekla, OSP Czeszewo oraz OSP Targowa Górka.
W uroczystościach w Pietrzykowie i Nekli udział wzięli również: senator RP Robert Gaweł, prezes zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Ratajczak wraz z zastępcą Aleksandrą Durkowską, burmistrz miasta i gminy Pyzdry Przemysław Dębski, burmistrz miasta i gminy Nekla Karol Balicki oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych z przewodniczącymi rad gmin na czele.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Września

11 WRZ 2019

Nowy samochód i promesy dla strażaków ochotników z powiatu wrzesińskiego

 

wszystkie aktualności